Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Toetskalender 2017 - 2018

 

 

11 september – 15 september

protocol leestoetsen

uitvallende lezers

 

 

 

 

19 september

NIO

groepen 8

 

 

 

 

13 november – 17 november

protocol leestoetsen

uitvallende lezers

 

 

 

 

27 november – 2 december

spelling

rekenen / wiskunde

leestempo

begrijpend lezen

groepen 8

 

 

 

 

studievaardigheden

 

 

 

15 januari – 26 januari

taal voor kleuters

rekenen voor kleuters

spelling

rekenen / wiskunde

leestechniek

leestempo

begrijpend lezen

groepen 2

 

groepen 3 t/m 7

 

groepen 3

groepen 4 t/m 7

 

 

 

 

 

 

 

12 februari – 17 februari

protocol leestoetsen

uitvallende lezers

 

 

 

 

17 april – 19 april

CITO Eindtoets

groepen 8

 

 

 

 

15 mei – 1 juni

CITO Entreetoets

groepen 7

 

 

 

 

18 juni – 29 juni

taal voor kleuters

rekenen voor kleuters

begrijpend lezen

spelling

rekenen / wiskunde

leestechniek

leestempo

studievaardigheden

groepen ½

 

groepen 3 + 4

groepen 3 t/m 6

 

groepen 3

groepen 4 + 5 + 6 + 7

groepen 5 + 6 + 7

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl