Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof

Met het verlofformulier van de school kunt u een verzoek indienen om vrijstelling van schoolbezoek voor uw
kind(eren). Ook verlofaanvragen voor 4 jarigen (nog niet leerplichtig) moeten worden aangevraagd via dit verlofformulier.

U moet hiervoor dit formulier downloaden, uitprinten, invullen en inleveren bij de directeur van de school.


Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Wij vragen u vriendelijk, doch dringend, om  uw verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in te leveren.

Formulier verzoek om vrijstelling schoolbezoek


Om mogelijke teleurstellingen of verkeerde verwachtingen te voorkomen, raden wij u aan de richtlijnen voor de afhandeling van de verlofaanvraag door te lezen. Indien u een werkgeversverklaring nodig hebt, kunt u die hieronder downloaden

Richtlijnen afhandeling verlofaanvraag.pdf

Werkgeversverklaring bij vakantie aanvraag.pdf
 
Verlof t.b.v. ondersteuning leerlingen door buitenschoolse hulpverleners:

De school geeft geen toestemming voor schoolverzuim als een leerling wordt begeleid door een externe, onderwijs gerelateerde hulpverlener. ( remedial teaching, bijlessen, etc. )

Hierop worden de volgende uitzonderingen gemaakt:
- begeleiding die wordt geboden door ons samenwerkingsverband Unita en die in werking gaat na een multidisciplinair overleg (MDO) geïnitieerd door de Fabritiusschool
- begeleiding voor dyslexie door daarvoor gecertificeerde hulpverleners (leerling is in het bezit van een dyslexieverklaring)
- alleen voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2: begeleiding op het gebied van logopedie en motorische remedial teaching (MRT)

Voor deze uitzonderingen geldt dat eventueel schoolverzuim wordt toegestaan na overleg met directie en/of interne begeleiding.

U moet voor een dergelijk verlof ook het verlofformulier invullen, zoals dat hierboven is te downloaden. Graag hierop vermelden welke begeleiding uw kind gaat ontvangen en op welke dagen en tijden dit eventueel moet gaan plaatsvinden en hoe lang de behandeling waarschijnlijk zal gaan duren. Na ontvangst van het formulier zal de directie van de school het verlof beoordelen en het verlof wel of niet goedkeuren.
Bij goedkeuring ontvangt u een formulier waarop alle gegevens staan vermeld en voor welke periode dit verlof geldt. Het goedkeuringsformulier moet ondertekend zijn door de directeur van de school.

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl