Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof

Met het verlofformulier van de school kunt u een verzoek indienen om vrijstelling van schoolbezoek voor uw
kind(eren). Ook verlofaanvragen voor 4 jarigen (nog niet leerplichtig) moeten worden aangevraagd via dit verlofformulier.

U moet hiervoor dit formulier downloaden, uitprinten, invullen en inleveren bij de directeur van de school.


Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Wij vragen u vriendelijk, doch dringend, om  uw verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in te leveren.

Formulier verzoek om vrijstelling schoolbezoek


Om mogelijke teleurstellingen of verkeerde verwachtingen te voorkomen, raden wij u aan de richtlijnen voor de afhandeling van de verlofaanvraag door te lezen. Indien u een werkgeversverklaring nodig hebt, kunt u die hieronder downloaden

Richtlijnen afhandeling verlofaanvraag.pdf

Werkgeversverklaring bij vakantie aanvraag.pdf
 
Verlof t.b.v. ondersteuning leerlingen door buitenschoolse hulpverleners:

De school geeft geen toestemming voor schoolverzuim als een leerling wordt begeleid door een externe, onderwijs gerelateerde hulpverlener. ( remedial teaching, bijlessen, etc. )

Hierop worden de volgende uitzonderingen gemaakt:
- begeleiding die wordt geboden door ons samenwerkingsverband Unita en die in werking gaat na een multidisciplinair overleg (MDO) geïnitieerd door de Fabritiusschool
- begeleiding voor dyslexie door daarvoor gecertificeerde hulpverleners (leerling is in het bezit van een dyslexieverklaring)
- alleen voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2: begeleiding op het gebied van logopedie en motorische remedial teaching (MRT)

Voor deze uitzonderingen geldt dat eventueel schoolverzuim wordt toegestaan na overleg met directie en/of interne begeleiding.

De directie van de school neemt de uiteindelijke beslissing.

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl