Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Toestemming voor plaatsen van foto's

Voor de ouders van de leerlingen van de Fabritiusschool

Om foto's van uw kind(eren) op de website te plaatsen, heeft de school uw toestemming nodig.

Alle ouders hebben (september 2015) via een antwoordstrookje wel of geen toestemming kunnen geven voor het plaatsen van foto's van hun kind(eren) op onze website. Leerlingen die in de komende jaren nieuw instromen en zich reeds hebben aangemeld, krijgen ook deze brief met het antwoordstrookje. 

Inmiddels is het aanmeldingsformulier aangepast en moeten ouders op het aanmeldingsformulier al aangeven wel/geen toestemming te geven voor het plaatsen van foto's.

Mocht u, om een of andere reden, uw toestemmingskeuze willen wijzigen, dan kunt u onderstaande brief downloaden, invullen en inleveren bij de leerkracht(en) van uw kind.

toestemming plaatsen foto's

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl