Uitstroom

Veel leerlingen op de Fabritiusschool stromen door naar de hogere vormen van voortgezet onderwijs. Wij spelen hierop in onder andere door:
  • het geven van huiswerk;
  • door de invoering van het takensysteem als mogelijke voorbereiding op het studiehuis;
  • door de kinderen spreekbeurten te laten houden en
  • door de kinderen vanaf groep vijf werkstukken te laten maken
  • door 4 maanden Franse les in groep 8
  • kinderen in contact brengen en laten werken met 21 eeuwse vaardigheden
  • het vormen van een kinderredactie
  • het vormen van een leerlingenraad

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs


schooljaar 2020-2021:    CITO score 542,4 (60 leerlingen)
                                        68% naar VWO
                                        23% naar HAVO
                                        7% naar VMBO-T
                                        2% naar overige

schooljaar 2019-2020:    geen CITO score door corona (59 leerlingen)
                                        70% naar VWO
                                        20% naar HAVO
                                        8% naar VMBO-T
                                        2% naar overige

schooljaar 2018-2019:    CITO score 544,5 (61 leerlingen)
                                        72% naar VWO
                                        23% naar HAVO
                                        3% naar VMBO-T
                                        2% naar VMBO-K


schooljaar 2017-2018:    CITO score 541,8 (57 leerlingen)
                                        51% naar VWO
                                        37% naar HAVO
                                        12% naar VMBO-T
                                       

schooljaar 2016 - 2017:   CITO score 541,9 (60 leerlingen)
                                        58% naar VWO
                                        27% naar HAVO
                                        15% naar VMBO-T
                                        

                                 

Tussentijdse uitstroom naar het speciaal onderwijs

schooljaar 2020 -2021:    één leerling geplaatst op een SBO school
schooljaar 2019 -2020:    twee leerlingen geplaatst op een SBO school
schooljaar 2018 -2019:    twee leerlingen geplaatst op een SBO
schooljaar 2017 -2018:    één leerling geplaatst op een SBO
schooljaar 2016 - 2017:   één leerling geplaatst op SBO school


Samenwerkende partijen