Corona afspraken

19 oktober 2020
In de bijlage kunt u de huidige corona afspraken vinden, zoals deze op de Fabritiusschool op dit moment gelden. Deze afspraken zullen bij voortschrijdend inzicht, indien nodig, worden aangepast. 


Samenwerkende partijen