corona afspraken vanaf 8 februari 2021

05 februari 2021
In de bijlage kunt u de huidige corona afspraken vinden, zoals deze op de Fabritiusschool vanaf 8 februari gelden. Deze afspraken zullen bij voortschrijdend inzicht, indien nodig, worden aangepast. 


Samenwerkende partijen