Ouderbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma door de school, wordt door de OR in samenwerking met de school ook gezorgd voor een aantal ontspannende en sportieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, het Paasontbijt, de sportdagen, het eindfeest voor groep 8, de thema-markten, het startfeest, de Bink kids run, thema-avonden en de avondvierdaagse.

Helaas is het niet mogelijk om deze activiteiten te financieren uit het reguliere onderwijsbudget van de rijksoverheid. Toch zijn het juist deze activiteiten die onze school een extra dimensie geven. Om al deze activiteiten voor alle kinderen mogelijk te blijven maken, vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage.

Enige jaren geleden is de ouderraad gestart met een initiatief om naast de reguliere activiteiten ook aandacht te geven aan verbreding van het onderwijsprogramma. Aanleiding was een verdere versobering van het rijksbudget en bezuinigingen onder andere op het gymnastiekonderwijs. Daarom is de ouderraad enige jaren geleden begonnen met een oproep aan alle ouders om een extra bijdrage over te maken.

De ouderraad heeft regelmatig overleg met ouders en docenten om een goed beeld te krijgen waar behoefte aan is. Op basis van deze overleggen heeft de ouderraad voor de aankomende jaren gekozen voor de speerpunten sport, cultuur en muziek.

Dankzij uw bijdragen is het de ouderraad gelukt om een aantal programma’s te introduceren die langzamerhand een vast onderdeel van het curriculum zijn geworden:

  • Een uitgebreid muziekprogramma met professionele ondersteuning.
  • Een divers cultuurprogramma voor alle groepen.
  • Nieuwe boeken, nieuw speelgoed voor op het schoolplein, honkbalspullen, etc.
  • Gedeeltelijke financiering van de techniek methode 'Maakkunde' waardoor techniek onderwijs is verankerd in het basis lesaanbod
  • Vier jaar lang inhuren van een vakleerkracht gymnastiek ter ondersteuning van de gymnastieklessen. 

Samenwerkende partijen