School en directie

De Fabritiusschool is een school voor openbaar basisonderwijs en is gehuisvest in twee monumentale gebouwen die ontworpen zijn door de bekende architect W.M. Dudok. De beide locatie liggen hemelsbreed slechts tweehonderd meter bij elkaar vandaan.

De organisatie bestaat uit zeventien groepen, vijf kleutergroepen, twee groepen 3, twee groepen 4 en twee groepen van alle leerjaren 5 t/m 8. Op de (hoofd)locatie Fabritiuslaan zijn twee kleutergroepen en alle groepen 5 t/m 8 ondergebracht. Op de locatie Egelantierstraat zijn drie kleutergroepen en de groepen 3 en 4 ondergebracht.

Het team van de Fabritiusschool kent 31 personen, bestaande uit 25 vrouwen en 6 mannen. Naast alle leerkrachten voor de lesgroepen heeft de school één remedial teacher, twee intern begeleiders, één ICT-coördinator, één vakleerkracht gymnastiek, één onderwijsassistente voor de onderbouw, één conciërge en twee locatie directeuren.

Monique Nieman, remedial teacher (dinsdag)
Helga Dogger, intern begeleider
Wilma van Maarschalkerweerd, a.i. intern begeleider
Dennis de Bont, ICT-coördinator
Elise van den Hoorn, vakleerkracht gymnastiek
Elles Dekker, leerkracht/begeleider 'Levelwerk'
Karen van Eijk, onderwijsassistente kleuters
Alex Suurling, conciërge
Clarina Steenaert & Dennis de Bont, 1e aanspreekpunt locatie Egelantierstraat
Paul van Toledo, directeur en eindverantwoordelijke voor de gehele school

taakaanduiding

  • directeur [dagelijkse leiding van beide locaties en eindverantwoordelijk voor de algehele leiding van de school
  • de groepsleerkrachten [dagelijks lesgeven in de groepen. Indien twee leerkrachten in een groep lesgeven, gebeurt dit in nauw overleg]
  • intern begeleiders [coördinatie van zorg voor op- en uitvallende leerlingen]
  • remedial teacher [speciale leerhulp aan daarvoor geselecteerde kinderen]
  • onderwijsassistente kleuters, ondersteuning in het gehele onderwijsproces bij de kleuters
  • conciërge [huishoudelijke taken en technisch onderhoud]


Het Team van de Fabritiusschool voor schooljaar 2021-2022

Samenwerkende partijen