Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Binnen de Stichting STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum is een klachtenregeling van toepassing. De laatste versie is, na instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, vastgesteld op 11 maart 2011. U kunt de volledige klachtenregeling vinden door op onderstaande link te klikken.

Klachtenregeling STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum.pdf
  
Binnen de klachtenregeling is vastgelegd waar leerlingen, ouders en personeelsleden terecht kunnen met eventuele klachten. Zo is er binnen de klachtenregeling vastgelegd dat iedere school beschikt over een ‘contactpersoon klachtenregeling’ die informatie kan verstrekken en kan doorverwijzen naar ‘de vertrouwenspersoon’. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij een eventuele verdere procedure voor het indienen van een klacht en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 
 
De Stichting STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur over (on)gegrondheid van de klacht, de te nemen maatregelen en/of overige door het bestuur te nemen besluiten. 
 

Contactpersoon klachtenregeling Fabritiusschool:

Annemarie Rustemeijer - Gischler T: 035 - 6211702   E: arustemeijer@fabritiusschool.nl
 
Mariëtte Stolp - Goutier T: 035 - 6211702   E: mstolp@fabritiusschool.nl
 

Vertrouwenspersoon Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum:

Mw. H. (Heleen) de Jong Heleen de Jong advies 

T +31 (0)6 250 24 555

E info@heleendejongadvies.nl

www.heleendejongadvies.nl

   
 
Vertrouwensinspecteur

Mw. J. (Joke) Schuur Inspectie van het onderwijs 
Postbus 2730
3500 GS Utrecht 
T:. 0900 - 111 31 11 

 
Klachtencommissie 
Landelijke Klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
T: 030 - 280 95 90 

website: www.onderwijsgeschillen.nl

email: info@onderwijsgeschillen.nl

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl