Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad (MR)

Samenstelling MR 
Dit schooljaar  2020 - 2021 bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:
- Ilse van der Kloet (voorzitter)
- Marie-Louise Doek
- Evelyne Lub

- Margot de Boer
- Paulien van Eck-Bieshaar

Personeelsgeleding:
- Manon van Broekhoven
- Elles Dekker
- Ingrid van de Pol
- Cees Schoon
- Diona Vergeer

Namens de Fabritiusschool zitten vacature 
(oudergeleding) en vacature (personeelsgeleding) in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)MR 2019-2020


Alle vergaderingen worden bijgewoond door de directeur, Frank Higler.


Reglement MR Fabritiusschool (PDF)

U kunt de medezeggenschapsraad rechtstreeks bereiken op het volgende e-mailadres:

mr@fabritiusschool.nl
  
Jaaragenda en werkafspraken MR Fabritiussschool 2019-2020.pdf


Notulen MR-vergadering 03-06-2019.pdf

Notulen MR-vergadering 04-11-2019.pdf

Notulen MR-vergadering 09-12-2019.pdf

Notulen MR-vergadering 02-03-2020.pdf

Notulen MR-vergadering 19-05-2020.pdf
 


 

 

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl