Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad (MR)

Samenstelling MR 
Dit schooljaar  2018 - 2019 bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:
- Bjorn Alink (voorzitter)
- Marie-Louise Doek
- Ilse van der Kloet

- Michel van den Munckhof (penningmeester)
- Elisabeth van Willigenburg

GMR vertegenwoordiger vanuit de ouders is nog niet bekend
Personeelsgeleding:
- Suzanne Buter
- Elles Dekker (GMR-lid)
- Ilse Visser
- Cees Schoon
- Meep Woudstra

Namens de Fabritiusschool zitten 
Michel van den Munckhof (oudergeleding) en Elles Dekker (personeelsgeleding) in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)


Even voorstellen MR.pdf


(foto MR 2017-2018)
Alle vergaderingen worden bijgewoond door de directeur, Frank Higler.


Reglement MR Fabritiusschool
U kunt de medezeggenschapsraad rechtstreeks bereiken op het volgende e-mailadres:
mr@fabritiusschool.nl
 

Hieronder vindt u het laatste jaarverslag en de goedgekeurde notulen (maximaal 1 jaar oud)

Jaaragenda en werkafspraken MR Fabritiussschool 2018-2019.pdf

Notulen MR-vergadering 12-11-2018.pdf

Notulen MR-vergadering 24-09-2018.pdf


Notulen MR-vergadering 16-07-2018.pdf


Notulen MR-vergadering 11-06-2018.pdf

Notulen MR-vergadering 16-04-2018.pdf

Notulen MR-vergadering 19-03-2018.pdf

Notulen MR-vergadering 29-01-2018.pdf

Notulen MR-vergadering 04-12-2017.pdf

Notulen MR-vergadering 13-11-2017.pdf

Notulen MR-vergadering 25-09-2017.pdf


Voorstel Rooster van Aftreden.pdf

 
 


 

 

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl