Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad (MR)

Samenstelling MR 
Dit schooljaar  2017 - 2018 bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:
- Bjorn Alink (voorzitter)
- Joost de Boer (GMR-lid)
- Ilse van der Kloet

- Michel van den Munckhof (penningmeester)
- Elisabeth van Willigenburg

GMR vertegenwoordiger vanuit de ouders is nog niet bekend
Personeelsgeleding:
- Suzanne Buter
- Elles Dekker (GMR-lid)
- Ilse Visser
- Cees Schoon
- Helga Dogger (secretaris)

Namens de Fabritiusschool zitten (Joost de Boer oudergeleding) en Elles Dekker (personeelsgeleding) in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

Even voorstellen MR.pdf


Alle vergaderingen worden bijgewoond door de directeur, Frank Higler.

Reglement MR Fabritiusschool
U kunt de medezeggenschapsraad rechtstreeks bereiken op het volgende emailadres:
mr@fabritiusschool.nl
 

Hieronder vindt u het laatste jaarverslag en de goedgekeurde notulen (maximaal 1 jaar oud)

Jaaragenda en werkafspraken MR Fabritiussschool 2017-2018.pdf

Jaarverslag medezeggenschapsraad Fabritiusschool 2016- 2017.docx.pdf 

Notulen MR-vergadering 16-04-2018.pdf

Notulen MR-vergadering 19-03-2018.pdf

Notulen MR-vergadering 29-01-2018.pdf

Notulen MR-vergadering 04-12-2017.pdf

Notulen MR-vergadering 13-11-2017.pdf

Notulen MR-vergadering 25-09-2017.pdf

Notulen MR-vergadering 17 juli 2017.pdf

Notulen MR-vergadering 15 mei 2017.pdf

Voorstel rooster van aftreden MR.pdf

 
 


 

 

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl