Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad (MR)

Samenstelling MR 
Dit schooljaar  2019 - 2020 bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:
- Ilse van der Kloet (voorzitter)
- Marie-Louise Doek
- Evelyne Lub

- Michel van den Munckhof (GMR-lid)
- Elisabeth van Willigenburg

GMR vertegenwoordiger vanuit de ouders is nog niet bekend
Personeelsgeleding:
- Suzanne Buter (GMR - lid)
- Elles Dekker
- Ingrid van de Pol
- Cees Schoon
- Diona Vergeer

Namens de Fabritiusschool zitten 
Michel van den Munckhof (oudergeleding) en Suzanne Buter (personeelsgeleding) in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)MR 2018-2019


Alle vergaderingen worden bijgewoond door de directeur, Frank Higler.


Reglement MR Fabritiusschool (PDF)

U kunt de medezeggenschapsraad rechtstreeks bereiken op het volgende e-mailadres:

mr@fabritiusschool.nl
 

Hieronder vindt u het laatste jaarverslag en de goedgekeurde notulen 

Jaaragenda en werkafspraken MR Fabritiussschool 2018-2019.pdf

Notulen MR-vergadering 12-11-2018.pdf

Notulen MR-vergadering 24-09-2018.pdf


Notulen MR-vergadering 16-07-2018.pdf


Notulen MR-vergadering 10-12-2018.pdf

Notulen MR-vergadering 28-01-2019.pdf

Notulen MR-vergadering 18-03-2019.pdf

Notulen MR- vergadering 15-04-2019.pdf

Notulen MR-vergadering 03-06-2019.pdf 
 


 

 

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl