Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderraad (OR)

De ouderraad van de Fabritiusschool wordt gevormd door een enthousiaste groep ouders en leerkrachten.
Het belangrijkste doel van de ouderraad is het bijstaan van het lerarenteam bij het organiseren van zaken buiten het reguliere lesrooster. De ouderraad wordt hierbij weer ondersteund door de vele hulpouders.

Activiteiten:
De ouderraad heeft onder andere de volgende activiteiten op haar programma staan:

    •    Sinterklaasviering
    •    kerstdiner
    •    paasontbijt
    •    CityRun 
    •    avondvierdaagse
    •    sportdag voor de hele school (2 - jaarlijks)
    •    themamarkt (2 - jaarlijks)
    •    ouderpanel
    •    catering eindfeest (afscheidsavond) groepen 8

Hulpouders:
De ouderraad zou alle activiteiten niet kunnen organiseren zonder de hulp van alle ouders, die altijd klaar staan om ook hun steentje bij te dragen. Bij alle activiteiten kunnen we uw hulp gebruiken. Aan het begin van het schooljaar wordt er altijd een inventarisatie gemaakt van welke ouders willen helpen, bij welke activiteiten.
Natuurlijk kunt u zich ook gedurende het schooljaar zich opgeven om te helpen. Hiervoor worden regelmatig oproepen gedaan vanuit de klassenouders en de leerkrachten.

Samenstelling:
De samenstelling van de ouderraad voor 2020-2021 is als volgt:

    •    Hester Gietelink (voorzitter)
    •    Clio Scholing (penningmeester)
    •    Hilda Leenaers
    •    Nienke Mulder
 
  •    Suzanne Naber
   
 •    vacant

namens het team zitten in de ouderraad:
    •    Bob Petiet
    •    Elma Roosendaal
    •    Anne-Marie Westerink

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd onze leden aanspreken. Maar natuurlijk kunt u ons ook mailen. Dit adres kunt u ook gebruiken voor als u zich wilt opgeven als hulpouder.

ouderraadfabritius@live.nl

    

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl