Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

School en directie

De Fabritiusschool is een school voor openbaar basisonderwijs en is gehuisvest in twee monumentale gebouwen die ontworpen zijn door de bekende architect W.M. Dudok. 
De beide locatie liggen hemelsbreed slechts tweehonderd meter bij elkaar vandaan.

De organisatie bestaat uit zeventien groepen, vijf kleutergroepen, twee groepen 3, twee groepen 4 en twee groepen van alle leerjaren 5 t/m 8.
Op de (hoofd)locatie Fabritiuslaan zijn twee kleutergroepen en alle groepen 5 t/m 8 ondergebracht. Op de locatie Egelantierstraat zijn drie kleutergroepen en de groepen 3 en 4 ondergebracht.

Het team van de Fabritiusschool kent 31 personen, bestaande uit 22 vrouwen en 9 mannen. Naast alle leerkrachten voor de lesgroepen heeft de school één remedial teacher, twee intern begeleiders, één ICT-coördinator, één vakleerkracht gymnastiek, één onderwijsassistente voor de onderbouw, één conciërge en twee locatie directeuren.

Monique Nieman, remedial teacher (dinsdag)
Helga Dogger, intern begeleider
Cees Schoon, fulltime intern begeleider
Dennis de Bont, ICT-coördinator
Elise van den Hoorn, vakleerkracht gymnastiek
Elles Dekker, leerkracht/begeleider 'Levelwerk'
Karen van Eijk, onderwijsassistente kleuters
Alex Suurling, conciërge
Bob Petiet, locatie directeur Egelantierstraat
Frank Higler, (locatie)directeur Fabritiuslaan en eindverantwoordelijke voor de gehele school

taakaanduiding

·         directeur [dagelijkse leiding van de locatie Fabritiuslaan, bovendien eindverantwoordelijk voor de algehele 
          leiding van de school
·         locatiedirecteur Egelantierstraat [ dagelijkse leiding van de locatie Egelantierstraat
·         de groepsleerkrachten [dagelijks lesgeven in de groepen. Indien twee leerkrachten in een groep lesgeven,
          gebeurt dit in nauw overleg]
·         intern begeleiders [coördinatie van zorg voor op- en uitvallende leerlingen]
·         remedial teacher [speciale leerhulp aan daarvoor geselecteerde kinderen]
·         conciërge [huishoudelijke taken en technisch onderhoud]
(teamfoto april 2019; door corona is er geen teamfoto uit 2020)

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl