Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
unita, samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek.


Onder Unita vallen alle scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 uit de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.
De WSNS samenwerkingsverbanden Annie M.G. Schmidt en Het Gooi e.o. zijn opgeheven per 1 augustus 2014. Op de website vindt u onder de verschillende tabs staat meer informatie over unita.


website SWV Unita

Loket SWV Unita
p/a Annie MG Schmidtschool
Laapersboog 9
1213 VC HILVERSUM
tel: 035 621 58 35

info@swvunita.nl

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl