Rondleiding

Wilt u meer weten over de school? We nodigen u graag uit voor een rondleiding door de school om zelf een kijkje te komen nemen en te ervaren wat de Fabritiusschool te bieden heeft. 
De rondleidingen zijn gepland op de volgende dagen: woensdag 15 mei 2024,  dinsdag 24 september 2024, dinsdag 26 november 2024, dinsdag 11 februari 2025 en dinsdag 13 mei 2025. De rondleiding is van 09:00-10:00 uur. Graag vooraf aanmelden via: administratie@fabritiusschool.nl.

Aanmelden

Download aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier kunt u invullen en na ondertekening, e-mailen naar administratie@fabritiusschool.nl of zorgen dat het bij de administratie van de school terecht komt. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier krijgt u een bevestiging voor de ontvangst van uw aanmelding.

U mag uw kind aanmelden op de Fabritiusschool vanaf de geboorte. Het is verstandig om uw kind op tijd aan te melden. Wij adviseren om dit te doen voordat uw kind 2 jaar wordt, anders loopt u het risico dat onze groepen vol zijn en wij uw kind niet kunnen plaatsen. Broertjes en zusjes worden altijd geplaatst, mits de groepen niet boven de dertig leerlingen uitgroeien.

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) interesse tonen voor de school terwijl het maximum aantal leerlingen voor de desbetreffende groep is bereikt, kunnen zij hun kind op een wachtlijst laten plaatsen. Indien er een plaats in de desbetreffende groep vrijkomt, door bijvoorbeeld een verhuizing, neemt de school contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Plaatsing op de wachtlijst biedt dus geen garantie voor een plek op de Fabritiusschool.

Toelating/plaatsing

Voor elk schooljaar hebben wij altijd te veel aanmeldingen voor het aantal vrije plaatsen (± 60 plaatsen per jaar). Daarom werken wij met een door de MR vastgestelde plaatsingsvolgorde. Broertjes en zusjes worden altijd geplaatst, mits de groepen niet boven de dertig leerlingen uitgroeien. Daarna volgen de aanmeldingen binnen een bepaald postcodegebied op volgorde van ontvangst van de datum van de aanmelding. Vervolgens worden de overgebleven vrije plaatsen ingenomen door de aanmeldingen buiten het postcodegebied, ook weer op volgorde van ontvangst van de datum van de aanmelding. In de maand oktober voorafgaande aan het schooljaar waarin uw kind vier jaar wordt, krijgt u een e-mail of uw kind definitief geplaatst kan worden op de Fabritiusschool.

Uiterlijk 2 maanden voor de 4e verjaardag van uw kind wordt u geïnformeerd over de groep waarin uw kind geplaatst is en het verzoek om contact op te nemen met de desbetreffende leerkracht(en) om afspraken te maken over het wennen op school. U krijgt van de leerkracht ook een intrede vragenlijst met vragen over de ontwikkeling van uw kind, dit is belangrijke informatie voor de leerkracht.

Zij-instroom

Is uw kind ouder dan 4 jaar, dan spreken wij van zij-instroom. Bij zij-instroom werken wij volgens een bepaald beleid. Dit beleid houdt in: bij plaatsingsmogelijkheid hebben wij eerst een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Daarna nemen wij contact op met de school van herkomst voor meer informatie over het kind. Pas nadat we de informatie van de ouder(s)/verzorger(s) en de informatie van de school samen hebben gevoegd, wordt er besloten of de Fabritiusschool een passende school is voor uw kind.

 


 

Samenwerkende partijen