Aanmelding en toelating

U mag uw kind aanmelden op de Fabritiusschool vanaf de eerste levensdag. U kunt u het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina vinden. U moet het aanmeldingsformulier downloaden, volledig invullen, ondertekenen en zorgen dat deze bij de directie van de school terecht komt. Dit mag per post of via een scan van het formulier per mail. Helaas kunnen we onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende formulieren niet in behandeling nemen.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging van ontvangst.

Voor elk schooljaar hebben wij altijd te veel aanmeldingen voor het aantal vrije plaatsen (± 60 plaatsen per jaar). Helaas moeten wij daarom werken met een bepaalde toelatingsvolgorde. Broertjes en zusjes worden altijd geplaatst, mits de groepen niet boven de dertig leerlingen uitgroeien. Daarna volgen de aanmeldingen binnen een bepaald woongebied op volgorde van ontvangst van de aanmelding. En ten slotte zullen de overgebleven vrije plaatsen worden ingenomen door de aanmeldingen uit het 'buitengebied', ook weer op volgorde van ontvangst van de aanmelding. In het najaar voorafgaande aan het schooljaar dat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u een bericht of er wel of geen plaats is voor uw kind.  

Op dat moment is het meestal vroeg genoeg om een afspraak te maken voor een (kennismakings)gesprek en een rondleiding. Als u toch heel graag eerder dit gesprek en rondleiding wenst, dan kan dat natuurlijk altijd. Alleen de mogelijkheid bestaat dat twee of drie jaar later er zaken anders uit kunnen zien of zijn.

Bij zij-instroom (kinderen in hogere leerjaren van andere basisscholen) werken wij volgens een bepaald beleid. Dit beleid houdt in: bij plaatsingsmogelijkheid hebben wij eerst een intakegesprek met de ouder(s) van de leerling. Daarna nemen wij contact op met de school van herkomst voor meer informatie over het kind. Pas nadat we de informatie van de ouder(s) en de informatie van de school samen hebben gevoegd, nemen wij een besluit om het kind wel of niet te plaatsen.

Dit alles doen wij om er voor te zorgen dat het kind dat onderwijs krijgt wat het kind nodig heeft. Dit alles om (nieuwe) teleurstellingen te voorkomen.

Download hier het aanmeldingsformulier

aanmeldingsformulierSamenwerkende partijen