Geschiedenis 

 

Geschiedenis locatie Fabritiuslaan

Op 10 januari 1927 werd de school officieel geopend. In die tijd hadden de openbare scholen nog geen naam, maar werden met een nummer aangeduid. De school aan de Fabritiuslaan heette School nummer 14. Kort daarna werd de vleugel aan de Ruysdaellaan tegen die aan de Fabritiuslaan aangebouwd; in deze vleugel werd School nummer 16 gevestigd. Deze school werd op 1 augustus 1929 geopend.

Twee scholen moesten gebruik maken van één schoolplein en één gymzaal. Tussen beide scholen heerste rivaliteit op verschillende gebieden.

Het schoolgebouw, met een karakteristiek rieten dak en een besloten plein, is ontworpen door de architect W.M. Dudok [1884-1974]. Deze architect heeft in Hilversum vele gebouwen, waaronder het beroemde raadhuis, ontworpen. De Fabritiusschool is de enige school met een rieten dak in Hilversum. De aannemer van de eerste bouw was dhr. G. van de Vlugt.

In 1949 kreeg School nummer 14 officieel de naam "Fabritiusschool", deze naam werd echter in de volksmond al veel langer gebruikt. School nummer 16 werd "Ruysdaelschool" gedoopt.
De school staat in de "schilderswijk" aan de Fabritiuslaan en is daarom genoemd naar de schilder Carel Fabritius [1622–1654] , een leerling van Rembrandt en leermeester van Vermeer. Carel Fabritius’ bekendste schilderij is "Het Puttertje"; het schilderij hangt in het Mauritshuis in Den Haag.

In 1971 werd de Ruysdaelschool [voorheen School nummer 16] opgeheven wegens een gebrek aan leerlingen. De lokalen die leeg kwamen te staan, werden in gebruik genomen door leerlingen en personeel van de Fabritiusschool.

Op 23 april 1985 werd het gebouw door een felle brand geheel verwoest. De school werd herbouwd en in 1987 kon het gebouw opnieuw betrokken worden. Het gebouw werd van buiten in nagenoeg de oude staat hersteld, van binnen werd het geheel gemoderniseerd.

De Fabritiusschool [1927-2021]


In de uitgaven "Fabritiusschool, 60 jaar onder een rieten kap" [1987] en "75 jaar Fabritiusschool in Hilversum" [2002] kunt u uitgebreid kennisnemen van de geschiedenis van onze school. In het overzicht hieronder vindt u een beknopte vergelijking tussen de school in het oprichtingsjaar 1927 en de school in het jaar 2020.

Leerlingen
1927
235 leerlingen
van 6 t/m 12 jaar
in zes klassen
verdeeld over zes lokalen
gemiddeld 39 lln. per lokaal

(juni) 2020
500 leerlingen
van 4 t/m 12 jaar
in acht leerjaren
verdeeld over achttien lokalen
gemiddeld ruim 29 lln. per lokaal

De Hoofden der School/directeuren
hr. J.S. Haveman 1927-1950
hr. W.G.F. Bauer 1950-1960
hr. G.H. Sterringa 1960-1964
hr. J.C. Buisman 1964-1984
hr. R.J.W. Dijkgraaf 1984-1999
hr. F.A.G.M. Higler 1999-2021
hr. P. van Toledo 2021-heden

Personeel
1927
zes personeelsleden[alfabetisch]
twee vrouwen, vier mannen
1. hr. A.H. van Eijck
2. hr. J.S. Haveman
3. mw. M. Prins
4. hr. G.J.F. Pruim
5. hr. C. Snijder
6. mw. Y. Wiersma

2021 - 2022
31 personeelsleden
25 vrouwen, 6 mannen
In 10 lokalen staan duo-leerkrachten voor de klas en
in 7 lokalen wordt de klas door een enkele leerkracht geleid.
      [in deze klassen kunnen wel leerkrachten voor BAPO-vervanging zorgen].
 
Gebouwen
1927-1971
Twee scholen in één gebouw: School nr. 14 [later Fabritiusschool] en School nr. 16 [later Ruysdaelschool] zijn gehuisvest in één gebouw.

1999-2021
Eén school in twee gebouwen: het gebouw aan de Fabritiuslaan 52 en het gebouw aan de Egelantierstraat 115 vormen samen de Fabritiusschool.
     

Belangrijke gebeurtenissen

 • 10 januari 1927: Opening School nummer 14 - Fabritiuslaan 52.
 • 21 maart 1927: Ingebruikname Voorbereidende School aan de Egelantierstraat [later Catharina van Rennesschool].
 • 1 augustus 1929: Opening School nummer 16 [Ruysdaelschool].
 • 1940-1945: Door inkwartiering van Duitse soldaten is het schoolgebouw gedurende enige perioden voor onderwijs gesloten.
 • 1949: School nummer 14 en School nummer 16 krijgen officieel de namen "Fabritiusschool" en "Ruysdaelschool".
 • 1971: Ruysdaelschool wegens gebrek aan leerlingen opgeheven.
 • Schooljaar 1985-1986: Lager onderwijs en kleuteronderwijs worden samengevoegd tot basisonderwijs – De Catharina van Rennesschool wordt opgeheven en gaat op in de Fabritiusschool.
 • 23 april 1985: Het schoolgebouw aan de Fabritiuslaan 52 wordt door brand verwoest.
 • Schooljaren 1985-1987: Noodhuisvesting in Alberdingk Thijmcollege en voormalige Rehobotschool aan de Neuweg.
 • Schooljaar 1987-1988: Fabritiusschool is herbouwd.
 • Januari 1999: Het gebouw aan de Egelantierstraat 115 wordt officieel een deel van de Fabritiusschool.
 • Schooljaar 2001-2002: Grootscheepse viering van het 75-jarig bestaan van de school.
 • 10 januari 2007: De Fabritiusschool bestaat tachtig jaar.
 • Schooljaar 2014 - 2015: Het gebouw aan de Fabritiuslaan 52 wordt een rijksmonument.
 • Schooljaar 2015 - 2016: een lesrooster met vijf gelijke schooldagen wordt op de Fabritiusschool ingevoerd.
 • 10 januari 2017: Het 90-jarig bestaan van de school wordt gevierd met een receptie, georganiseerd door de leerkrachten, voor de ouders en de kinderen die op dat moment op school zitten.
 • 1 augustus 2017: formatie extra groep 3 in verband met te groot aantal leerlingen voor twee groepen
 • 1 augustus 2018: extra groep 3 wordt extra groep 4
 • 1 augustus 2019: extra groep wordt opgeheven en groepen 4 worden samengevoegd tot twee groepen 5
 • maart 2020: school gesloten door corona; thuisonderwijs wordt gestart
 • januari 2021: school opnieuw gesloten door corona; thuisonderwijs wordt opnieuw opgestart


L.P.V. Back

Zwart-wit afbeeldingen komen van de DVD "Dudok: Werken in Hilversum 2004"

Samenwerkende partijen