Geschiedenis 

 

 

Geschiedenis locatie Fabritiuslaan

Op 10 januari 1927 werd de school officieel geopend. In die tijd hadden de openbare scholen nog geen naam, maar werden met een nummer aangeduid. De school aan de Fabritiuslaan heette School nummer 14. Kort daarna werd de vleugel aan de Ruysdaellaan tegen die aan de Fabritiuslaan aangebouwd; in deze vleugel werd School nummer 16 gevestigd. Deze school werd op 1 augustus 1929 geopend.

Twee scholen moesten gebruik maken van één schoolplein en één gymzaal. Tussen beide scholen heerste rivaliteit op verschillende gebieden.

Het schoolgebouw, met een karakteristiek rieten dak en een besloten plein, is ontworpen door de architect W.M. Dudok [1884-1974]. Deze architect heeft in Hilversum vele gebouwen, waaronder het beroemde raadhuis, ontworpen. De Fabritiusschool is de enige school met een rieten dak in Hilversum. De aannemer van de eerste bouw was dhr. G. van de Vlugt.

In 1949 kreeg School nummer 14 officieel de naam "Fabritiusschool", deze naam werd echter in de volksmond al veel langer gebruikt. School nummer 16 werd "Ruysdaelschool" gedoopt.

De school staat in de "schilderswijk" aan de Fabritiuslaan en is daarom genoemd naar de schilder Carel Fabritius [1622–1654] , een leerling van Rembrandt en leermeester van Vermeer. Carel Fabritius’ bekendste schilderij is "Het Puttertje"; het schilderij hangt in het Mauritshuis in Den Haag.

In 1971 werd de Ruysdaelschool [voorheen School nummer 16] opgeheven wegens een gebrek aan leerlingen. De lokalen die leeg kwamen te staan, werden in gebruik genomen door leerlingen en personeel van de Fabritiusschool.

Op 23 april 1985 werd het gebouw door een felle brand geheel verwoest. De school werd herbouwd en in 1987 kon het gebouw opnieuw betrokken worden. Het gebouw werd van buiten in nagenoeg de oude staat hersteld, van binnen werd het geheel gemoderniseerd.

De Fabritiusschool [1927-2024]

In de uitgaven "Fabritiusschool, 60 jaar onder een rieten kap" [1987] en "75 jaar Fabritiusschool in Hilversum" [2002] kunt u uitgebreid kennisnemen van de geschiedenis van onze school. In het overzicht hieronder vindt u een beknopte vergelijking tussen de school in het oprichtingsjaar 1927 en de school in het jaar 2024.

Leerlingen

1927

235 leerlingen

van 6 t/m 12 jaar

in zes klassen

verdeeld over zes lokalen

gemiddeld 39 lln. per lokaal

 

(januari) 2024

450 leerlingen

van 4 t/m 12 jaar

in acht leerjaren

verdeeld over zeventien lokalen

gemiddeld ruim 28 lln. per lokaal

 

De Hoofden der School/directeuren

hr. J.S. Haveman 1927-1950

hr. W.G.F. Bauer 1950-1960

hr. G.H. Sterringa 1960-1964

hr. J.C. Buisman 1964-1984

hr. R.J.W. Dijkgraaf 1984-1999

hr. F.A.G.M. Higler 1999-2021

hr. P. van Toledo 2021-heden

 

Personeel

1927

zes personeelsleden[alfabetisch]

twee vrouwen, vier mannen

1. hr. A.H. van Eijck

2. hr. J.S. Haveman

3. mw. M. Prins

4. hr. G.J.F. Pruim

5. hr. C. Snijder

6. mw. Y. Wiersma

 

2023 - 2024

39 personeelsleden

31 vrouwen, 8 mannen

In 14 lokalen staan duo-leerkrachten voor de klas en

in 3 lokalen wordt de klas door een enkele leerkracht geleid.

      [in deze klassen kunnen wel leerkrachten voor BAPO-vervanging zorgen].

 

Gebouwen

1927-1971

Twee scholen in één gebouw: School nr. 14 [later Fabritiusschool] en School nr. 16 [later Ruysdaelschool] zijn gehuisvest in één gebouw.

 

1999-2024

Eén school in twee gebouwen: het gebouw aan de Fabritiuslaan 52 en het gebouw aan de Egelantierstraat 115 vormen samen de Fabritiusschool.

     

Belangrijke gebeurtenissen

 • 10 januari 1927: Opening School nummer 14 - Fabritiuslaan 52.
 • 21 maart 1927: Ingebruikname Voorbereidende School aan de Egelantierstraat [later Catharina van Rennesschool].
 • 1 augustus 1929: Opening School nummer 16 [Ruysdaelschool].
 • 1940-1945: Door inkwartiering van Duitse soldaten is het schoolgebouw gedurende enige perioden voor onderwijs gesloten.
 • 1949: School nummer 14 en School nummer 16 krijgen officieel de namen "Fabritiusschool" en "Ruysdaelschool".
 • 1971: Ruysdaelschool wegens gebrek aan leerlingen opgeheven.
 • Schooljaar 1985-1986: Lager onderwijs en kleuteronderwijs worden samengevoegd tot basisonderwijs – De Catharina van Rennesschool wordt opgeheven en gaat op in de Fabritiusschool.
 • 23 april 1985: Het schoolgebouw aan de Fabritiuslaan 52 wordt door brand verwoest.
 • Schooljaren 1985-1987: Noodhuisvesting in Alberdingk Thijmcollege en voormalige Rehobotschool aan de Neuweg.
 • Schooljaar 1987-1988: Fabritiusschool is herbouwd.
 • Januari 1999: Het gebouw aan de Egelantierstraat 115 wordt officieel een deel van de Fabritiusschool.
 • Schooljaar 2001-2002: Grootscheepse viering van het 75-jarig bestaan van de school.
 • 10 januari 2007: De Fabritiusschool bestaat tachtig jaar.
 • Schooljaar 2014 - 2015: Het gebouw aan de Fabritiuslaan 52 wordt een rijksmonument.
 • Schooljaar 2015 - 2016: een lesrooster met vijf gelijke schooldagen wordt op de Fabritiusschool ingevoerd.
 • 10 januari 2017: Het 90-jarig bestaan van de school wordt gevierd met een receptie, georganiseerd door de leerkrachten, voor de ouders en de kinderen die op dat moment op school zitten.
 • 1 augustus 2017: formatie extra groep 3 in verband met te groot aantal leerlingen voor twee groepen
 • 1 augustus 2018: extra groep 3 wordt extra groep 4
 • 1 augustus 2019: extra groep wordt opgeheven en groepen 4 worden samengevoegd tot twee groepen 5
 • maart 2020: school gesloten door corona; thuisonderwijs wordt gestart
 • januari 2021: school opnieuw gesloten door corona; thuisonderwijs wordt opnieuw opgestart
 • mei 2022: de Fabritiusschool aan de Fabritiuslaan is voorzien van een geheel nieuw rieten dak.


L.P.V. Back

Zwart-wit afbeeldingen komen van de DVD "Dudok: Werken in Hilversum 2004"

Samenwerkende partijen