Interne begeleiding

Wendy Veldhuizen en Sophie van Wijk zijn onze interne begeleiders. Wendy werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Sophie werkt op maandag, dinsdag en donderdag. U kunt hen bereiken via IB@fabritiusschool.nl.

Taken van de Interne Begeleiders zijn o.a.:
  • Coördinerende taken zoals: opstellen en bewaken van procedures voor planmatig werken binnen de school, afstemming van hulpverlening door remedial teaching, schoolbegeleidingsdiensten, ambulante begeleiding vanuit het speciaal basisonderwijs en alle andere hulpverlenende instanties.
  • Begeleidende en coachende taken zoals: ondersteunen, adviseren en begeleiden van leerkrachten bij o.a. handelingsplanning, het voeren van gesprekken met ouders en hulpverleners, maar ook ondersteuning bij klassenmanagement.
  • Innoverende taken zoals: signaleren en analyseren van sterke en zwakke punten van het onderwijsaanbod, voorstellen doen en plannen opstellen die leiden tot verbetering van de extra zorg voor leerlingen.
  • Tevens zijn de Interne Begeleiders gecertificeerde aandachtsfunctionarissen. Dit in het kader van de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Mocht u als ouder vragen hebben m.b.t. de leerlingenzorg, loop dan gerust binnen. De Interne Begeleiders werken op beide locaties. Of stel uw vraag via de mail: IB@fabritiusschool.nl.

Samenwerkende partijen