Schoolgids

De schoolgids versie 3.4 is de laatste up-date van de schoolgids. Naast de schoolgids is er elk jaar een bijlage bij de schoolgids. De inhoud hiervan is specifiek gericht op het lopende schooljaar met o.a. het activiteitenplan voor dat schooljaar. Beiden documenten kunt u hieronder downloaden.

Schoolgids versie 3.4 schooljaar 20212022
Schoolgidsbijlage 2021-2022

Samenwerkende partijen