Schoolgids

Hieronder kunt u de schoolgids 2023 - 2024 downloaden.
Schoolgids Fabritiusschool 2023-2024.pdf

Bij de schoolgids horen twee bijlagen:
1. bijlage_informatie Stip Hilversum (bovenschoolse informatie)
schoolgidsbijlage 2023 - 2024_informatie STIP Hilversum.pdf

 2. bijlage_informatie Fabritiusschool (school gerelateerde informatie lopend schooljaar)
schoolgidsbijlage 2023 - 2024_informatie Fabritiusschool.pdf


Samenwerkende partijen