Medezeggenschapsraad

Dit schooljaar (2021 - 2022) bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:

  • Ilse van der Kloet (voorzitter) & GMR-lid
  • Marie-Louise Doek
  • Evelyne Lub
  • Margot de Boer
  • Paulien van Eck-Bieshaar

Personeelsgeleding:

  • Manon van Broekhoven
  • Elles Dekker
  • Ingrid van de Pol
  • Helga Dogger a.i.
  • Diona Vergeer (p)GMR-lid

Namens de Fabritiusschool zitten vacature (oudergeleding) en vacature (personeelsgeleding) in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Alle vergaderingen worden bijgewoond door de directeur, Paul van Toledo. U kunt de medezeggenschapsraad rechtstreeks bereiken op het volgende e-mailadres: mr@fabritiusschool.nl.

Downloads

Reglement MR Fabritiusschool versie definitief.pdf

De notulen van de MR vergaderingen zijn na goedkeuring van de notulen opvraagbaar bij de secretaris van de MR via het mailadres mr@fabritiusschool.nl.


er is door corona geen foto beschikbaar van de huidige MR 2021-2022

Samenwerkende partijen