Medezeggenschapsraad

Dit schooljaar (2022 - 2023) bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:

  • Ilse van der Kloet (voorzitter)
  • Wieger Joosten
  • Evelyne Lub
  • Margot de Boer (ook GMR-lid)
  • Paulien van Eck-Bieshaar

Personeelsgeleding:

  • Danielle Jongmans
  • Elles Dekker
  • Wendy Veldhuizen
  • Renate Koestal
  • Diona Vergeer ( ook GMR-lid)

Namens de Fabritiusschool zitten Margot de Boer (oudergeleding) en Diona Vergeer (personeelsgeleding) in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Alle vergaderingen worden bijgewoond door de directeur, Paul van Toledo. U kunt de medezeggenschapsraad rechtstreeks bereiken op het volgende e-mailadres: mr@fabritiusschool.nl.

Downloads

Reglement MR Fabritiusschool versie definitief.pdf

De notulen van de MR vergaderingen zijn na goedkeuring van de notulen opvraagbaar bij de voorzitter van de MR via het mailadres mr@fabritiusschool.nl.

 

Samenwerkende partijen