Medezeggenschapsraad

Dit schooljaar (2023 - 2024) bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:
 

  • Evelyne Lub (voorzitter)
  • Wieger Joosten
  • Paulien van Eck-Bieshaar
  • Ruben Alderse Baas
  • Daniel Danon


Personeelsgeleding:

  • Karen van Eijk (gr. 1-2)
  • Danielle Jongmans (gr. 3-4)
  • Diona Vergeer (gr. 5-6)
  • Denise Pol (gr. 7-8)
  • Sophie van Wijk en Diede Gijzen (interne begeleiding)

Alle vergaderingen worden bijgewoond door de directeur, Paul van Toledo. U kunt de medezeggenschapsraad rechtstreeks bereiken op het volgende e-mailadres: MR@fabritiusschool.nl.

Namens de Fabritiusschool zitten Wieger Joosten (oudergeleding) en Ineke de Rijke  (personeelsgeleding) in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). 
 

Downloads

Reglement MR Fabritiusschool versie definitief.pdf

De notulen van de MR vergaderingen zijn na goedkeuring van de notulen opvraagbaar bij de voorzitter van de MR via het e-mailadres MR@fabritiusschool.nl.

 

Samenwerkende partijen