Medezeggenschapsraad

Dit schooljaar (2020 - 2021) bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:

  • Ilse van der Kloet (voorzitter)
  • Marie-Louise Doek
  • Evelyne Lub
  • Margot de Boer
  • Paulien van Eck-Bieshaar

Personeelsgeleding:

  • Manon van Broekhoven
  • Elles Dekker
  • Ingrid van de Pol
  • Cees Schoon
  • Diona Vergeer

Namens de Fabritiusschool zitten vacature (oudergeleding) en vacature (personeelsgeleding) in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Alle vergaderingen worden bijgewoond door de directeur, Frank Higler. U kunt de medezeggenschapsraad rechtstreeks bereiken op het volgende e-mailadres:mr@fabritiusschool.nl.

Downloads

Reglement MR Fabritiusschool versie definitief.pdf
Jaaragenda en werkafspraken MR Fabritiussschool 2019-2020.pdf

MR Notulen 14 september 2020.pdf
Notulen MR-vergadering 19-05-2020.pdf
Notulen MR-vergadering 02-03-2020 (1).pdf
Notulen MR-vergadering 09-12-2019.pdf
Notulen MR-vergadering 04-11-2019.pdf
Notulen MR-vergadering 03-06-2019.pdf


MR 2019-2020

Samenwerkende partijen