Stipklas

Stipklas voor Hilversum Zuid

De Stipklas is een vast onderdeel van het onderwijsaanbod binnen Stip. Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen hiervoor in aanmerking komen. Zij gaan dan 1 dagdeel per week naar de Stipklas waarzij werk aangeboden op (hoog)begaafd niveau.

 

Om in aanmerking te komen voor plaatsing in de Stipklas worden de leerlingen o.a. gescreend volgens het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). De leerlingen voor de Stipklas moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • citoscores structureel I/I+
  • de leerling is gescreend volgens het DHH en uit de screening komt het advies: tweede leerlijn
  • de leerling voldoet aan de kindkenmerken van hoogbegaafdheid, dit blijkt o.a. uit observaties van de leerkracht.

 

Het besluit tot plaatsing in de Stipklas ligt bij de bovenschoolse coördinator in overleg met de groepsleerkracht en de interne begeleider. Uiteraard moeten de ouders hun toestemming verlenen.

 

De kinderen die niet naar de plusklas gaan, blijven uiteraard in onze eigen begeleiding. De coördinatie daarvan ligt bij onze interne begeleiders. Het starten van de Stip(plus)klas betekent dus niet dat alleen de geselecteerde plusklaskinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Om meer kinderen extra, verrijkende leerstof te kunnen geven, hebben wij LEVEL-werk aangeschaft voor alle leerjaren. Extra begeleiding hierin wordt gegeven door Elles Dekker, groepsleerkracht en gedragsspecialist.

 

Indien u vragen heeft over de Stipklas kunt u deze stellen aan de interne begeleiders en/of de directeur van de school.

 

Samenwerkende partijen