Informatie nieuwe kleuters 2024/2025

In de bijlage op deze pagina kunt u alle (belangrijke) informatie vinden betreffende de dagelijkse gang van zaken bij de kleuters in het schooljaar 2024-2025. Met name voor de ouder(s)/verzorger(s) die hun 1e kind naar school brengen en met vele vragen zitten hoe e.e.a. in zijn werk gaat, is dit zeer nuttige informatie.

informatie kleutergroepen schooljaar 2024 - 2025

 

Samenwerkende partijen