Informatie nieuwe kleuters 2023/2024

In de bijlage op deze pagina kunt u alle (belangrijke) informatie vinden betreffende de dagelijkse gang van zaken bij de kleuters in het schooljaar 2023-2024. Met name voor de ouders die hun 1e kind naar school brengen en met vele vragen zitten hoe e.e.a. in zijn werk gaat, is dit zeer nuttige informatie.  Wij hopen hiermee aan een behoefte te kunnen voldoen.


Website Informatie Kleuterbouw Fabritiusschool voor nieuwe ouders 2023-2024.pdf

Samenwerkende partijen