Protocol Najaarskinderen

Kleuters, die geboren zijn in de maanden oktober, november en december, vallen binnen onze school in het zogenaamde protocol Najaarsleerlingen. Dit houdt in dat de leerkrachten van groep 1/2 deze kinderen nauwkeurig volgen met behulp van het Leerlingvolgsysteem KIJK! en de 'Beslisboom overgang 2 naar 3’om te bepalen of deze kinderen na anderhalf jaar toe zijn aan de overstap naar groep 3. De Beslisboom is een hulpmiddel om objectief bepaalde aspecten van het kind in kaart te brengen. De werkhouding en motivatie voor leren zijn een belangrijk beslispunt om een kind door te  laten stromen naar groep 3. Daarnaast nemen we ook de taal/lees- en rekenvoorwaarden en de sociaal-emotionele aspecten mee in onze beslissing. 
Ook kleuters die net voor (september) of net na (januari) deze periode de school instromen, nemen we vaak mee in dit protocol. Iedere kleuter ontwikkelt zich op zijn eigen manier en de ene kleuter is dus sneller/later toe aan de volgende ontwikkelingsstap dan de ander.

Stel uw kind is in oktober geboren. Dan start hij/zij zijn/haar schoolloopbaan bij ons op de dag dat hij/zij vier jaar wordt tot aan de zomervakantie in groep 1. De leerkrachten van de kleuterbouw zullen u tijdens het eerste 10 minuten gesprek in januari over dit protocol Najaarsleerlingen informeren. In juni ontvangt u als ouders het Kijk! Ouderrapport, waarin u de ontwikkeling van uw kind kunt teruglezen.

Na de zomervakantie zult u uw kind in het boekje van de klassenindeling voor het daaropvolgende schooljaar weer ingedeeld zien staan in groep 1. Als uw kind een jaar onderwijs heeft gevolgd, volgt een gesprek met de leerkrachten. De leerkrachten zullen daartoe het initiatief nemen. In dat gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind tot dan toe besproken en zullen de leerkrachten aangeven of zij een eventuele overstap naar groep 3 na dat betreffende schooljaar mogelijk achten. Natuurlijk gaat dat in nauw overleg met u als ouders. Uw informatie over uw zoon/dochter is voor ons van grote waarde en zullen we meenemen in het verdere proces.

Mochten de leerkrachten zien dat uw kind zich dusdanig ontwikkelt van kleuter naar schoolkind, waardoor een overgang naar groep 3 na dat schooljaar tot de mogelijkheden behoort, dan wordt uw kind op dat moment in de administratie alsnog overgezet naar groep 2. In januari (10 minutengesprekken), maart en mei vinden extra overleggen tussen leerkracht(en) en ouders plaats om de voortgang te bespreken. Tijdens het gesprek in mei wordt (voor de definitieve klassenindeling) door de leerkrachten de definitieve beslissing genomen of de leerling dan wel in groep 2 blijft of doorstroomt naar groep 3.

Samenwerkende partijen