Ziekmeldingen

28 augustus 2020
Wij verzoeken u vriendelijk bij ziekte of andere plotselinge reden van afwezigheid van uw kind, dit op de dag zelf te melden. Graag deze melding (alleen telefonisch, niet per mail of whatsapp) tussen 8.00 uur en 8.30 uur, maar uiterlijk voor 08.45 uur. 

Locatie Fabritiuslaan: 035-6211702
Locatie Egelantiersraat: 035-6241905

Samenwerkende partijen