Ziekmelding

11 april 2022

Wij verzoeken u vriendelijk bij ziekte of andere plotselinge reden van afwezigheid van uw kind, dit op de dag zelf te melden. Graag deze melding (alleen telefonisch, niet per mail of whatsapp) tussen 8.00 uur en 8.30 uur, maar uiterlijk voor 08.45 uur.

Locatie Fabritiuslaan: 035-6211702
Locatie Egelantiersraat: 035-6211702

Samenwerkende partijen