Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Welkom op de groepspagina van groep 4A.


Vrijdag 3 april:      

Net weer veel leerlingen gezien via Meet, fijn dat jullie met zo veel waren.
Dit gaan we aankomende vrijdag weer doen. Op 10 april kunnen we elkaar via Meet weer zien en misschien wel even spreken om 10.00 uur!
Leuk om het verhaal voor te lezen en juf Suzan die al die getallen riep. Ik ben benieuwd. Heb je niet alle getallen gehoord, volgende week verzinnen we weer iets leuks.

​De derde thuiswerkweek zit er al weer bijna op. Jullie werken thuis en krijgen hulp van je ouders. Het is heel raar. Maar we proberen er het beste van te maken. We zien dat velen van jullie al gewerkt hebben in GynzyKids. Nog niet iedereen is het gelukt, als er problemen, laat het ons dan even weten. Om ritme en regelmaat te houden is het verstandig om elke dag aan school te werken. Kijk of je voor het gezin een schema kan maken wat voor jullie haalbaar is. 
Het schema blijft hetzelfde als vorige week:

-elke dag op de computer spelling(blok 7 en 8) en rekenen (blok 8, 9 en 10) in     GynzyKids. Ik heb alle spellingblokken opengezet, zodat je veel kan herhalen.
-elke dag een bladzijde uit de volgende werkboeken:

blokboek redactiesommen: het is zelfcorrigerend ​​
rekenmateriaal. Het is belangrijk dat de kinderen de verhaalsommen goed lezen en oplossen. Het gaat om de manier van oplossen van de sommen en niet om de onderstaande puzzel. Advies: laat de kinderen de som erbij schrijven. 
pluspunt rekenen: dit is zelfstandig werk. 
Stenvert spelling groep 4-5:  als u kind een bladzijde maakt, is het raadzaam om het met uw kind te bespreken.
Stenvert begrijpend lezen groep 4: idem als Stenvert spelling.

Je mag elke dag de tafelsommen en sommen tot 20 en tot 100 oefenen, probeer dan de stappen te volgen die je hebt geleerd. Dit is heel belangrijk voor groep 5.
Op de computer of op papier. Schrijf vellen vol....doe je best.

Voor deze week heeft juf Elise een opdracht gemaakt, deze kunnen jullie thuis uitvoeren. Heel veel beweegplezier.

Wij snappen dat dit een lastige situatie is, we proberen zoveel mogelijk informatie op de site te zetten.

Wij hopen jullie op deze manier voldoende informatie gegeven te hebben.

Heel veel succes en wij denken aan jullie!

Met vriendelijke groet,
Suzan de Jager en Francis de Groot.
Hoe een (corona)virus als een staafmixer huishoudt in uw cellen ...  
In de volgende powerpoint presentatie zijn de belangrijkste zaken voor groep 4 gedurende het schooljaar terug te vinden (zoals die ook aan bod komen op de informatie en kennismaking avond aan het begin van het schooljaar op woensdagavond 4 sept.):


                   PP informatie avond 4A.ppt

                   Kennismakingsavond Rots en Water.pdf  Inhoud en reflectieopdrachten

REFLECTIE les 1 sterk staan.pdf

REFLECTIE les 2 sterk staan.pdf

REFLECTIE les 3 sterk staan - balans.pdf

REFLECTIE les 4 sterk zijn en concentratie.pdf

REFLECTIE les 5 Ademkracht.pdf ​

REFLECTIE les 6 Vergroten van weerbaarheid en zelfbeheersing.pdf


Op 
rekengebied in groep 4 wordt van de kinderen verwacht dat ze de vriendjes van 10 en de vrienden van 100 (hartensommen) weten, dat ze de sommen t/m 20 en de tafels van 1 t/m 5 en 10 geautomatiseerd hebben (= snel uit het hoofd kunnen antwoorden!), dat ze sommen t/m 100 (+ én -!) en de tafels van 6, 7, 8, 9, 11 en 12 kunnen uitrekenen en dat ze met klokkijken de hele en de halve uren en de kwartieren kunnen benoemen en als het even kan ook de vijf en tien minuten over en voor.

Voor spelling in groep 4 wordt van de kinderen verwacht dat ze de spelling-afspraken van groep 4 kunnen toepassen. Hieronder volgen de spelling-afspraken zoals onze methode 'Spelling op maat' ze hanteert in groep 4 (staat het blok schuin en on
derstreept, dan betekent dat dat we daar dan in de klas mee bezig zijn):


Spelling op maat: 
We werken op dit moment met de spellingafspraken in blok: 

Woorden blok  1                           Woorden blok  5
Woorden blok  2                           Woorden blok 6                           

Woorden blok 3                            Woorden blok 7
Woorden blok 4                            Woorden blok 8

 


De kinderen hebben 2 wachtwoorden voor thuis:
* Eén wachtwoord is voor het programma Ambrasoft. De kinderen kunnen hier hun reken-, taal- en spellingvaardigheid oefenen.
* Het andere wachtwoord is voor het programma Nieuwsbegrip. Dit programma is gericht op het begrijpend lezen. 

           


Voor leuke, interessante en vooral leerzame links, surf naar:

http://www.meestermeepvoorgroep4kids.yurls.net/nl/page/  

Groep 4 A

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Er zijn geen items gevonden.

 

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl