Welkom op de pagina van groep 5 a

 

Deze keer over de methode Blits(studievaardigheden)

 
1 keer per week geef ik het vak studievaardigheden.
Het zijn over het algemeen korte lessen met veel inhoud. Gelukkig wordt de inhoud veel herhaald en blikt de methode veel terug op voorafgaande lessen en het reeds geleerde.

              Wat zijn studievaardigheden eigenlijk?

Op de basisschool leer je de basis: taal, rekenen, wereldoriëntatie en creatieve vakken als tekenen en handvaardigheid. Die vakken zijn cruciaal maar niet toereikend voor kinderen van deze tijd. Het is van belang dat kinderen goede studievaardigheden ontwikkelen:


 tabellen lezen, zoals een voedingswaardetabel;

 inschatten hoe betrouwbaar op internet gevonden informatie is;

 een Prezi of PowerPoint maken voor een presentatie;

 grafieken lezen, zoals een grafiek bij de weersverwachting;

 huiswerk plannen en organiseren.


Vaardigheden die je overal voor nodig hebt

Studievaardigheden zijn onmisbaar voor andere vakken. Zo moet je cijfers uit een grafiek kunnen halen om ermee te rekenen, en je moet een legenda kunnen lezen om de juiste informatie uit een kaart te halen.


Waarom is het van belang om studievaardigheden vanaf groep 5 aan te leren?

 

Studievaardigheden zijn goed aan te leren als je er voldoende tijd aan besteedt. Hoe eerder je ermee start, des te meer profiteer je ervan bij vakken als rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en begrijpend lezen.


 

Studievaardigheden: essentieel naast begrijpend lezen

Bij begrijpend of studerend lezen wordt enkel geoefend met tekstbegrip. Studievaardigheden gaan veel verder dan dat: ze omvatten het selecteren, beoordelen, verwerken en toepassen van informatie uit álle informatiebronnen. Denk daarbij ook aan kaarten, schema’s, grafieken en het internet. Die studievaardigheden zijn essentieel naast begrijpend lezen. Dat is ook de reden dat veel (Cito)toetsen studievaardigheden als apart onderdeel toetsen. Het vak studievaardigheden zet je daarom apart op je rooster.

Heel kort samengevat: Je leert met studievaardigheden waar je bepaalde informatie kan opzoeken, welke bronnen heb je hiervoor nodig en hoe ga je dit dan verwerken (samenvatten). Als het goed is kunnen de  kinderen  jullie wel vertellen wat dit is, waar je dit vaak ziet en waarom het wordt afgebeeld.

Tot over twee weken (28 nov.)  met weer een nieuw onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Laurien Bik


Nieuws uit de groep

Groep 5a

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Er zijn geen items gevonden.

Samenwerkende partijen