Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Protocol najaarskinderen

Beleid Fabritiusschool Najaarskinderen


Ten aanzien van ‘najaarskinderen’ hanteren we op de Fabritiusschool het volgende stappenplan:


1. Welke kinderen?
- Kinderen die geboren zijn in de periode 1 oktober – 31 december.
- Maak gebruik van KIJK aangevuld met andere relevante gegevens.

2. Ouders informeren/betrekken.
- Wat betreft groep 1-starters in januari op de contactavond.
- Wat betreft tweedejaars groep 1 in november/december.
- Overleg met ouders.
- Relevante informatie van ouders verkrijgen.

3. Verzamelen van informatie/bepalen schoolrijpheid.
- januari/april
- Uitdiepen van gegevens die in stap 1 al bekend waren.
(zie bijlage beslissingsaspecten)
- Plan van aanpak ( in groepsplan)
- Iedere maand een update van de vorderingen bespreken met ouders.

4. De beslissing
- Definitieve beslissing voor de klassenindeling.
(zie bijlage beslisboom)
- Besluitvorming in samenspraak met de ouders, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de school.

5. Plan van aanpak in groepsplan
- augustus/september van het nieuwe schooljaar.
- Plan van aanpak sluit aan op specifieke behoefte van het kind in groep 1, 2 of groep 3.

beslissingsaspecten najaarskinderen.doc
beslisboom

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl