Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouder(s)/verzorger(s) kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te bekijken. 

Als ouder/verzorger komt u bij het ouderportaal door hier te klikken of door te gaan naar: 
https://ouders.parnassys.net/. De handleiding van het ouderportaal is hier te vinden.

Samenwerkende partijen