Vakantie & Studiedagen

13 maart 2024

Vakantierooster schooljaar 2023 - 2024 (incl vrije- en studiedagen aansluitend aan een vakantie periode)

Meivakantie
Zaterdag 20 april 2024 t/m zondag 5 mei 2024

Hemelvaart
Donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024

Pinksteren
Zaterdag 18 mei 2024 t/m woensdag 22 mei 2024

Zomervakantie
Zaterdag 20 juli 2024 t/m zondag 1 september 2024
NB: vrijdag 19 juli om 12.00 uur vrij

Studiedagen
Dinsdag 2 april 2024 (aansluitend aan het Paasweekend)
Dinsdag 21 mei 2024 en woensdag 22 mei 2024 (aansluitend aan het Pinksterweekend)

Vakantierooster schooljaar 2024 - 2025 (incl vrije- en studiedagen aansluitend aan een vakantie periode)

Herfstvakantie
zaterdag 26 oktober 2024 t/m zondag 3 november 2024

Kerstvakantie
Zaterdag 21 december 2024 t/m zondag 5 januari 2025
NB: vrijdag 19 december om 12 uur vrij

Voorjaarsvakantie
Vrijdag 14 februari 2025 t/m zondag 23 februari 2025

Paasweekend/Meivakantie
Zaterdag 19 april 2025 t/m dinsdag 6 mei 2025

Hemelvaart
Donderdag 29 mei 2025 t/m zondag 1 juni 2025

Pinksteren
Zaterdag 7 juni 2025 t/m maandag 9 juni 2025

Zomervakantie
Zaterdag 14 juli 2025 t/m zondag 24 augustus 2025
NB: vrijdag 11 juli om 12.00 uur vrij

Studiedagen
Maadag 7 oktober 2024 en dinsdag 8 oktober 2024
Maandag 3 februari 2025
Woensdag 5 maart 2025
Donderdag 27 maart 2025 t/m vrijdag 28 maart 2025
Woensdag 2 april 2025 NB: alleen de groepen 1/2
Dinsdag 6 mei 2025 NB: dit is aansluitend aan de mei vakantie                                                                                      Vrijdag 27 juni 2025

Samenwerkende partijen