Vakantie & Studiedagen

29 augustus 2022

Vakantierooster schooljaar 2022 - 2023

herfstvakantie         
15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022

kerstvakantie           
24 december 2021 t/m 8 januari 2023

voorjaarsvakantie   
24 februari 2023 t/m 5 maart2023

paasvakantie           7
7 april 2023 t/m 11 april 2023

meivakantie             
22 april 2023 t/m 7 mei 2023

hemelvaartvakantie
18 mei 2022 t/m 21 mei 2023

pinkstervakantie     
27 mei 2023 t/m 29 mei 2023

zomervakantie 2023    
22 juli 2023 t/m 3 september 2023

Studiedagen (alle groepen hele dag vrij)
donderdag 6 oktober 2022
vrijdag 7 oktober 2022
maandag 14 november 2022
woensdag 22 februari 2023
donderdag 24 februari 2023
dinsdag 11 april 2023
dinsdag 30 mei 2023
woensdag 31 mei 2023

Extra vrije middag
vrijdagmiddag 23 december 2022 vanaf 12.00 uur
vrijdagmiddag 21 juli 2023 vanaf 12.00uur

Vakantierooster schooljaar 2023 - 2024
 (o.v.b.)

Herfstvakantie
zaterdag 21 oktober 2023 t/m zondag 29 oktober 2023

Kerstvakantie
Zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 17 februari 2024 t/m zondag 25 februari 2024

Goede Vrijdag
vrijdag 29 maart 204 t/m maandag 1 april 2024

Meivakantie
Zaterdag 20 april 2024 t/m zondag 5 mei 2024

Hemelvaart
Donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024

Pinksteren
Maandag 20 mei 2024

Zomervakantie
Zaterdag 20 juli 2024 t/m zondag 1 september 2024

Samenwerkende partijen