Vakantie & Studiedagen

29 augustus 2022

Vakantierooster schooljaar 2022 - 2023

voorjaarsvakantie   
24 februari 2023 t/m 5 maart2023

paasvakantie           
7 april 2023 t/m 11 april 2023

meivakantie             
22 april 2023 t/m 7 mei 2023

hemelvaartvakantie
18 mei 2022 t/m 21 mei 2023

pinkstervakantie     
27 mei 2023 t/m 29 mei 2023

zomervakantie 2023    
22 juli 2023 t/m 3 september 2023

Studiedagen (alle groepen hele dag vrij)
donderdag 6 oktober 2022
vrijdag 7 oktober 2022
maandag 14 november 2022
woensdag 22 februari 2023
donderdag 23 februari 2023
dinsdag 11 april 2023
dinsdag 30 mei 2023
woensdag 31 mei 2023

Extra vrije middag
vrijdagmiddag 23 december 2022 vanaf 12.00 uur
vrijdagmiddag 21 juli 2023 vanaf 12.00uur

Vakantierooster schooljaar 2023 - 2024
 (incl vrije- en studiedagen aansluitend aan een vakantie periode)

Herfstvakantie
zaterdag 21 oktober 2023 t/m zondag 29 oktober 2023

Kerstvakantie
Zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
NB: vrijdag 22 december om 12 uur vrij

Voorjaarsvakantie
Vrijdag 16 februari 2024 t/m zondag 25 februari 2024

Goede Vrijdag/Paasweekend
vrijdag 29 maart 204 t/m dinsdag 2 april 2024

Meivakantie
Zaterdag 20 april 2024 t/m zondag 5 mei 2024

Hemelvaart
Donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024

Pinksteren
Zaterdag 18 mei 2024 t/m woensdag 22 mei 2024

Zomervakantie
Zaterdag 20 juli 2024 t/m zondag 1 september 2024
NB: vrijdag 19 juli om 12.00 uur vrij

Studiedagen
Alleen groepen 1/2, woensdag 1 november 2023
Donderdag 9 en vrijdag 10 november 2023
Maandag 29 en dinsdag 30 januari 2024
Donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2024
Dinsdag 2 april 2024 (aansluitend aan het Paasweekend)
Dinsdag 21 en woensdag 22 mei 2024 (aansluitend aan het Pinksterweekend)

 

Samenwerkende partijen