Vakantie & Studiedagen

29 augustus 2022
Vakantierooster schooljaar 2023 - 2024 (incl vrije- en studiedagen aansluitend aan een vakantie periode)

Herfstvakantie
zaterdag 21 oktober 2023 t/m zondag 29 oktober 2023

Kerstvakantie
Zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
NB: vrijdag 22 december om 12 uur vrij

Voorjaarsvakantie
Vrijdag 16 februari 2024 t/m zondag 25 februari 2024

Goede Vrijdag/Paasweekend
vrijdag 29 maart 204 t/m dinsdag 2 april 2024

Meivakantie
Zaterdag 20 april 2024 t/m zondag 5 mei 2024

Hemelvaart
Donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024

Pinksteren
Zaterdag 18 mei 2024 t/m woensdag 22 mei 2024

Zomervakantie
Zaterdag 20 juli 2024 t/m zondag 1 september 2024
NB: vrijdag 19 juli om 12.00 uur vrij

Studiedagen
Alleen groepen 1/2, woensdag 1 november 2023
Donderdag 9 en vrijdag 10 november 2023
Maandag 29 en dinsdag 30 januari 2024
Donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2024
Dinsdag 2 april 2024 (aansluitend aan het Paasweekend)
Dinsdag 21 en woensdag 22 mei 2024 (aansluitend aan het Pinksterweekend)

 

Samenwerkende partijen