Verlof

31 juli 2021
Met het verlofformulier van de school kunt u een verzoek indienen om vrijstelling van schoolbezoek voor uw kind(eren). Ook verlofaanvragen voor 4 jarigen (nog niet leerplichtig) moeten worden aangevraagd via dit verlofformulier. U moet hiervoor dit formulier downloaden, uitprinten, invullen en inleveren bij de directeur van de school. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Wij vragen u vriendelijk, doch dringend, om  uw verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in te leveren.
Formulier verzoek om vrijstelling schoolbezoek.pdf

Om mogelijke teleurstellingen of verkeerde verwachtingen te voorkomen, raden wij u aan de richtlijnen voor de afhandeling van de verlofaanvraag door te lezen. Indien u een werkgeversverklaring nodig hebt, kunt u die hieronder downloaden.
Richtlijnen afhandeling verlofaanvraag.pdf
Werkgeversverklaring bij vakantie aanvraag.pdf

De school geeft geen toestemming voor schoolverzuim als een leerling wordt begeleid door een externe, onderwijs gerelateerde hulpverlener. ( remedial teaching, bijlessen, etc. )

Hierop worden de volgende uitzonderingen gemaakt:
  • begeleiding die wordt geboden door ons samenwerkingsverband Unita en die in werking gaat na een multidisciplinair overleg (MDO) geïnitieerd door de Fabritiusschool
  • begeleiding voor dyslexie door daarvoor gecertificeerde hulpverleners (leerling is in het bezit van een dyslexieverklaring) 
  • alleen voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2: begeleiding op het gebied van logopedie en motorische remedial teaching (MRT) 
Voor deze uitzonderingen geldt dat eventueel schoolverzuim wordt toegestaan na overleg met directie en/of interne begeleiding. 

U moet voor een dergelijk verlof ook het verlofformulier invullen, zoals dat hierboven te downloaden is. Graag hierop vermelden welke begeleiding u kind gaat ontvangen en op welke dagen en tijden dit eventueel moet gaan plaatsvinden en hoe lang de behandeling waarschijnlijk gaat duren. Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende formulier zal de directie van de school het verlof beoordelen en het verlof wel of niet goedkeuren.
Bij goedkeuring ontvangt een formulier waarop alle gegevens staan vermeld en voor welke periode dit verlof geldt. Het goedkeuringsformulier moet ondertekend zijn door de directeur van de school.


Samenwerkende partijen