Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Vervanging afwezige groepsleerkracht

Bij uitval van een groepsleerkracht gaan wij als volgt te werk:

- er wordt contact opgenomen met het bestuursbureau om te kijken of er invallers uit de invalpool beschikbaar zijn
- daarna wordt geïnformeerd bij parttime collega's van de Fabritiusschool of zij mogelijkerwijs kunnen invallen
- daarna wordt gekeken of er bij collega's met andere taken tijd valt vrij te maken om een groep over te nemen
- als dit allemaal niet mogelijk is, worden de ouders geïnformeerd dat er lesuitval is
- informatie wordt zo vroeg mogelijk verstrekt; indien mogelijk de dag ervoor via een brief verstuurd per Social   
  Schools en anders op de dag zelf voor acht uur, ook per Social Schools
- in deze brief wordt u gevraagd of het mogelijk is uw kind zelf op te vangen
- is dit voor u niet mogelijk dan kan uw kind altijd naar school worden gebracht en zal hij/zij worden opgevangen in
  een andere groep
- bij het eigen lokaal zal een medewerker van de school staan die u en/of uw kind opvangt, als u het bericht hebt
  gemist  of voor als uw kind op school moet worden opgevangen
- uitval van een lesdag is altijd voor één dag, de dag erna is er altijd weer les

- uw kind zal nooit naar huis gestuurd worden zonder dat u hierover bent geïnformeerd en dat wij weten dat u van 
  de informatie op de hoogte bent; dus bij uitval van een leerkracht gedurende de lesdag zal de groep altijd op een 
  of andere manier worden opgevangen

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl