Welkom op de pagina van groep 3 A


Februari 2023.

De Leesmethode
Veilig Leren Lezen.
Kern 7
Vanaf deze kern gaan we ons richten op spelling afspraken.
Maan:
* We herhalen de b-d/ s-z/ uu-u en de twee teken klinkers in mkm woorden.
* We leren samenstellingen lezen en spellen zoals zeilboot en voetbal.
* We leren mkmm woorden lezen en spellen zoals laars en helm. Twee medeklinkers achteraan.
* We leren mmkm woorden lezen en spellen zoals kroon en vlieg. Twee medeklinkers vooraan
*We leren een letter greep woorden lezen en spellen met sch- cluster aan het begin. zoals schoen en         schaal.
* We leren een letter greep woorden lezen en spellen met -ng cluster aan het eind. zoals ring en lang
* We leren de hoofdletters lezen.
* We leren wat hij, hem. zij en haar betekenen en we leren ze gebruiken. (persoonlijk en bezittelijk               voornaamwoord).

Zon:
* We leren woorden lezen met een open lettergreep, zoals bo-men en na-gel.
* We leren woorden lezen met aai, ooi en oei in het midden zoals haaien,  strooien en roeien.
* We leren de hoofdletters lezen.

We kennen nu echt alle klanken. 
We lezen elke dag met elkaar. Met elkaar, soms in een klein groepje en ook met een maatje.
Als iemand leest, lezen we allemaal fluisterend mee.
We wijzen mee met de wijsvinger. 

We lezen zingend.
Bij zingend lezen worden de klanken lang aangehouden. In die tijd kan het kind vooruitkijken naar de volgende klank. Bij het zingend lezen worden de klanken van het woord uitgesproken zonder ze op te breken in aparte stukjes.
De eerste letterklank wordt lang aangehouden, waarna de volgende eraan vastgeplakt wordt: mmmaaaan (maan) of sssssiiiiip (sip).


De schrijfmethode Pennenstreken is gekoppeld aan de leesmethode. 
Kern 7 We schrijven vanaf nu alle letters aan elkaar met de verbindingen:  bergjes en bruggetjes.
We letten daarbij op netjes schrijven, op de pengreep en op onze zithouding.

De rekenmethode Getal en Ruimte. Blok 5.
In blok 5.1 behandelen we aftrekken.
* positie waarde van getallen tot en met 20.
* aftrekken tussen 10 en 20.
* aftrekken tussen 10 en 20 in contexten.

In blok 5.2 behandelen we geld
* tellen met munten van 1 euro.
* introduceren van munten van 2 euro en biljetten van 5, 10 en 20 euro.
* optellen en aftrekken tussen 10 en 20 in contexten met geld.

In blok 5.3 behandelen we optellen.
* aanvullen tot 10.
* optellen tot 20 met tientalpassering.
* optelsommen tot 20 met tientalpassering herkennen in contexten.


                                                                    
                                                                            Wij hebben dit schooljaar op de dinsdag gym.
Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht.
De gymspullen graag in een klein tasje.

Bij vragen kunt u mij mailen.

fgroot@fabritiusschool.nl

Francis de Groot    
                                                                                                                                                     

Nieuws uit de groep

Groep 3a

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Sommen over het tiental

13 februari 2023

Samenwerkende partijen