Traktaties, pauze- en lunchhapjes

Voeding en bewegen heeft een sterke invloed op ons functioneren. We zien dit terug bij kinderen op school in de mate van het zich kunnen concentreren, de leerprestaties en het gedrag. Door het huidige multimedia tijdperk bestaat de kans dat kinderen lichamelijk minder actief zijn. Daarnaast zien we een toename van een te hoge vet-inname en te veel suikers binnen het dagelijkse eetpatroon. Al deze factoren hebben als gevolg dat er vaak problemen met de gezondheid ontstaan. Op onze school zien we deze ontwikkeling de laatste jaren ook. Kinderen nemen voor de ochtendpauze en in mindere mate voor de middagpauze op school steeds meer eten mee, wat we vaak (voor een deel) als niet gezond kunnen betitelen. Tevens staat door de steeds groter wordende hoeveelheid eten de speeltijd (het bewegen) van de kinderen onder druk. Een en ander van deze ontwikkelingen zien we ook terug in het trakteren bij feesten en verjaardagen. Gezien deze ontwikkelingen zien wij als school het als onze medeverantwoordelijkheid om samen met de ouders kinderen gezonde eet gewoontes aan te leren.  

In overleg met de medezeggenschapsraad, de ouderraad, het team van leerkrachten en enkele (ouders) voedingsdeskundigen is onderstaand document opgesteld dat dient als leidraad voor al degenen die binnen de schoolsituaties hiermee te maken krijgen. Ouders blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de pauzehapjes en traktaties  die zij in overleg met hun kind uitkiezen, maar wanneer de school vindt dat het meegebrachte en/of uitgedeelde zeer tegen deze richtlijnen ingaat, zullen de leerkrachten en directie niet schromen hier wat van te zeggen en sommige hapjes en traktaties te verbieden en mee terug te geven naar huis.

Want net als elke ouder wil ook de school dat uw kind opgroeit tot een gezonde volwassene die lekker in zijn vel zit. En een gezonde leefstijl met onder andere een gezonde voeding is daarvoor de beste basis.

Het volledige document kunt u hieronder vinden:
Richtlijnen traktaties pauze- en lunchhapjes.pdf

Samenwerkende partijen