Interne begeleiding

Hier op school zijn twee Interne Begeleiders werkzaam, te weten:
  • Wilma van Maarschalkerweerd - a.i. drie tot vier dagen per week.
  • Helga Dogger - woensdag (0=op maandag en dinsdag staat Helga als leerkracht voor groep 5B).
De Interne Begeleiders houden zich bezig met de organisatie en coördinatie van de leerlingenzorg.

Taken van de Interne Begeleiders zijn o.a.:
  • Coördinerende taken zoals: opstellen en bewaken van procedures voor planmatig werken binnen de school, afstemming van hulpverlening door remedial teaching, schoolbegeleidingsdiensten, ambulante begeleiding vanuit het speciaal basisonderwijs en alle andere hulpverlenende instanties.
  • Begeleidende en coachende taken zoals: ondersteunen, adviseren en begeleiden van leerkrachten bij o.a. handelingsplanning, het voeren van gesprekken met ouders en hulpverleners, maar ook ondersteuning bij klassenmanagement.
  • Innoverende taken zoals: signaleren en analyseren van sterke en zwakke punten van het onderwijsaanbod, voorstellen doen en plannen opstellen die leiden tot verbetering van de extra zorg voor leerlingen.
  • Tevens zijn de Interne Begeleiders gecertificeerde aandachtsfunctionarissen.Dit in het kader van de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Mocht u als ouder vragen hebben m.b.t. de leerlingenzorg, loop dan gerust binnen. Het kantoor van de Interne Begeleiders bevindt zich op de locatie Fabritiuslaan. (Aan het einde van de bovengang rechtsaf, laatste deur links). Ook kunt u rechtstreeks bellen; het nummer van dit kantoor is: 035 6284763

Samenwerkende partijen