Groepsindeling 2021 - 2022

Door diverse maatregelen zijn door de inzet van extra formatie de groepen in de loop van de jaren sterk verkleind. De maximale groepsgrootte voor de groepen één tot en met acht is 30 leerlingen. Deze groepsgrootte ligt nog boven het landelijk gemiddelde. Door de grote mate van belangstelling waarin de school staat, zal er - ondanks deze bovengemiddelde klassengrootte - in de komende jaren regelmatig een wachtlijst ontstaan voor nieuwe instromende leerlingen.

Er zijn vijf kleutergroepen 1/2 en twee homogene groepen van elk leerjaar 3 t/m 8. De kleutergroepen starten het schooljaar meestal met ± twintig leerlingen. In de loop van het schooljaar groeien deze groepen vol tot een maximum van dertig leerlingen. 

Locatie Fabritiuslaan:

groep 1/2A - juf Ilse Visser en juf Samantha van Rooijen
groep 1/2B - juf Ingrid van de Pol en juf Carola Lammertsma
groep 5A - juf Laurien Bik
groep 5B - juf Helga Dogger en meester Meep Woudstra
groep 6A - juf Annemarie Rustemeijer en juf Ria Ekelmans
groep 6B - juf Manon van Broekhoven en meester Dennis de Bont
groep 7A - juf Denise Pol
groep 7B - juf Elma Roosendaal en juf Monique Nieman
groep 8A - juf Elles Dekker en juf Daphne Steutel
groep 8B - meester Paul Vonk

Locatie Egelantierstraat:

groep 1/2C - juf Anne-Marie Westerink en juf Carola Lammertsma
groep 1/2D - juf Clarina Steenaert en juf Samantha van Rooijen
groep 1/2E - juf Marlies van der Monde en juf Renate Koestal
groep 3A - juf Francis de Groot en juf Renate Koestal
groep 3B - juf Diona Vergeer
groep 4A - juf Suzan de Jager
groep 4B - juf Daniëlle Jongmans en meester John van Reenen

Samenwerkende partijen