Groepsindeling 2022 - 2023

De maximale groepsgrootte voor de groepen één tot en met acht is 30 leerlingen. Deze groepsgrootte ligt nog boven het landelijk gemiddelde. Door de grote mate van belangstelling waarin de school staat, zal er - ondanks deze bovengemiddelde klassengrootte - in de komende jaren regelmatig een wachtlijst ontstaan voor nieuwe instromende leerlingen.

Er zijn vijf kleutergroepen 1/2 en twee groepen van elk leerjaar 3 t/m 8. De kleutergroepen starten het schooljaar meestal met ± twintig leerlingen. In de loop van het schooljaar groeien deze groepen vol tot een maximum van dertig leerlingen. 

Locatie Fabritiuslaan:

groep 1/2A - juf Karen
groep 1/2B - juf Ingrid en juf Carola
groep 5A - juf Diona
groep 5B - juf Helga meester Meep
groep 6A - juf Laurien en juf Maud
groep 6B - juf Marise
groep 7A - meester Bert en juf Maud
groep 7B - juf Denise
groep 8A - juf Elles en juf Daphne
groep 8B - meester Paul

Locatie Egelantierstraat:

groep 1/2C - juf Anne-Marie en juf Renate
groep 1/2D - juf Clarina en juf Samantha
groep 1/2E - juf Marlies en juf Jitske
groep 3A - juf Francis en juf Renate
groep 3B - juf Ilse en juf Danielle
groep 4A - juf Nanda en juf Ineke
groep 4B - juf Lana en juf Danielle

Samenwerkende partijen