Ouderraad

De ouderraad van de Fabritiusschool wordt gevormd door een enthousiaste groep ouders en leerkrachten. Het belangrijkste doel van de ouderraad is het bijstaan van het lerarenteam bij het organiseren van zaken buiten het reguliere lesrooster. De ouderraad wordt hierbij weer ondersteund door de vele hulpouders.

Activiteiten

De ouderraad heeft onder andere de volgende activiteiten op haar programma staan:
    •    Sinterklaasviering
    •    kerstdiner
    •    paasontbijt
    •    Bink Kids run 
    •    avondvierdaagse
    •    sportdag voor de hele school (2 - jaarlijks)
    •    themamarkt (2 - jaarlijks)
    •    ouderpanel
    •    catering eindfeest (afscheidsavond) groepen 8

Hulpouders

De ouderraad zou alle activiteiten niet kunnen organiseren zonder de hulp van alle ouders, die altijd klaar staan om ook hun steentje bij te dragen. Bij alle activiteiten kunnen we uw hulp gebruiken. Aan het begin van het schooljaar wordt er altijd een inventarisatie gemaakt van welke ouders willen helpen, bij welke activiteiten.
Natuurlijk kunt u zich ook gedurende het schooljaar zich opgeven om te helpen. Hiervoor worden regelmatig oproepen gedaan vanuit de klassenouders en de leerkrachten.

Samenstelling

De samenstelling van de ouderraad voor 2023-2024 is als volgt

1. Willemijn van Meer (voorzitter)
2. Michel Schouten (penningmeester)
3. Marijne Bouma
4. Suzanne Lavies
5. Lidiane Ferrari - Santos
6.  Sanne Lien Schokkenbroek
7. Eveline de Boer
8. Britt Suelmann

Namens het team zitten in de ouderraad:
   •    Carola Lammertsma (groep 1/2d)
   •    Anne-Marie Westerink (groep 1/2c)

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd onze leden aanspreken. Maar natuurlijk kunt u ons ook e-mailen. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor als u zich wilt opgeven als hulpouder.

E: ouderraadfabritius@live.nl

Samenwerkende partijen