Schoolveiligheidsplan

 

Met het kiezen voor onze school legt een ouder veel vertrouwen neer bij onze school. Wij zijn trots op het vertrouwen dat men in ons stelt en nemen de veiligheid van de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), de medewerkers en de omgeving zeer serieus. Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich goed te ontwikkelen. We beschrijven in dit beleidsstuk de werkwijze(n) en maatregelen, die wij op schoolniveau inzetten om onze gestelde doelen te bereiken.
Bij het opstellen van dit document zijn onze misse en visie als leidraad gebruikt.

Hieronder leest u ook het anti-pestprotocol van de Fabritiusschool. Dit protocol is ook opgenoemen in ons schoolveiligheidsplan op blz. 32 t/m 36.

Schoolveiligheidsplan 2023-2025.

 

Samenwerkende partijen