Gezonde school, drink water beleid, pauzehapjes & traktaties


Gezonde school
De Fabritiusschool heeft in juni 2023 het gezonde school vignet behaald! Hiermee laten wij zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen vanuit de GGD. Werken aan gezondheid op school vinden wij op de Fabritiusschool belangrijk. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Fabritiusschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat: Sport en bewegen. Dit certificaat behaal je als school niet zomaar. Zo zijn er verschillende workshops en clinic’s langs geweest tijdens de gymlessen, worden er op vrijdag na schooltijd gratis beweegmomenten aangeboden en hebben we van de grote sportdag een jaarlijks evenement gemaakt. Ook kunnen de kinderen zich in de pauzemomenten aansluiten bij de schoolpleincoaches om beweegactiviteiten te doen. Vanaf dit schooljaar krijgen alle kinderen vanaf groep 1 twee keer per week gymles van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

We werken veel samen met de gemeente Hilversum, meer specifiek met JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht. Zij faciliteren ons in bijvoorbeeld waterbidons, sport clinics op sportdagen en informatieve lessen. Vanaf 1 maart 2022 zijn wij gestart met het Drink Water Beleid.

Drink water beleid

U kent het wel, uw kind heeft dorst. En als het aan uw zoon of dochter ligt, dan drinken ze het liefst Taksi, Cola of aanmaaklimonade. Het is gebleken dat kinderen van de basisschool ongeveer 6 zoete dranken op een dag drinken, zoals gezoete thee, Wicky, sap of frisdrank. Dat betekent dat ze 25 suikerklontjes binnenkrijgen op een dag, alleen al door drankjes! Door te veel suiker raakt het lichaam uit balans. Kinderen hebben minder eetlust, zijn heel druk en krijgen gaatjes.

De GGD & JOGG adviseren om kinderen minimaal twee keer per dag een glas water te laten drinken in plaats van een zoete drank. Onze school kent een waterbeleid. Wat wordt er van u als ouders verwacht binnen het drinkwater beleid?

Richtlijnen voor het pauzehapje
In de 10 uur pauze eten de kinderen een stuk fruit of groente. Op school heeft ieder kind een bidon/dopper. Deze wordt in de ochtend (thuis) gevuld met water. Tijdens het middageten is een pakje drinken wel toegestaan maar zullen wij drinkwater promoten in de klas.

Het draagvlak en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders. Leerkrachten gaan niet handhaven op het eten en drinken van de kinderen tijdens deze momenten.

Traktatie beleid
In het document hieronder kunt u de richtlijnen voor traktaties lezen.

 

Relevante documenten
beleid Traktaties op de Fabritiusschool_okt2022.pdf
Brief ouders_gezondheids- en sportbeleid Fabritiusschool_feb2022.pdf

Samenwerkende partijen