Vervanging afwezige groepsleerkracht

28 augustus 2020
Bij uitval van een groepsleerkracht gaan wij als volgt te werk:
  • er wordt contact opgenomen met het bestuursbureau om te kijken of er invallers uit de invalpool beschikbaar zijn.
  • daarna wordt geïnformeerd bij parttime collega's van de Fabritiusschool of zij mogelijkerwijs kunnen invallen.
  • daarna wordt gekeken of er bij collega's met andere taken tijd valt vrij te maken om een groep over te nemen.
  • als dit allemaal niet mogelijk is, worden de ouders geïnformeerd dat er lesuitval is.
  • informatie wordt zo vroeg mogelijk verstrekt; indien mogelijk de dag ervoor via een brief verstuurd per Social Schools en anders op de dag zelf voor acht uur, ook per Social Schools.
  • in deze brief wordt u gevraagd of het mogelijk is uw kind zelf op te vangen.
  • is dit voor u niet mogelijk dan kan uw kind altijd naar school worden gebracht en zal hij/zij worden opgevangen in een andere groep.
  • bij het eigen lokaal zal een medewerker van de school staan die u en/of uw kind opvangt, als u het bericht hebt gemist of voor als uw kind op school moet worden opgevangen.
  • uitval van een lesdag is altijd voor één dag, de dag erna is er altijd weer les.

Uw kind zal nooit naar huis gestuurd worden zonder dat u hierover bent geïnformeerd en dat wij weten dat u van de informatie op de hoogte bent; dus bij uitval van een leerkracht gedurende de lesdag zal de groep altijd op een of andere manier worden opgevangen.

Samenwerkende partijen