Welkom op de pagina van groep 4 b

    

     Wij heten u welkom op de groepspagina van groep 4b van onze nieuwe website. Via deze pagina houden we u op de hoogte van o.a. klassenactiviteiten en belangrijke zaken voor groep 4b. Voor de schoolactiviteiten, data etc. verwijzen we u door naar 'Schoolinfo' op de website. De informatie die u vindt op de website is leidend.
     Op de tweede groepspagina vindt u o.a. alle spellingafspraken die er in groep 4b aan de orde komen. Verder ziet u een kort overzicht wat er op rekengebied het allerbelangrijkste is en kunt u een blik werpen op de lessen Rots & Water. 
     Hebt u na het lezen nog vragen en/of opmerkingen dan horen wij dit graag.

     Met vriendelijke groet,
     de leerkrachten van groep 4b


Nieuws uit de groep

Samenvatting informatieavond groep 4B

25 september 2020

In de bijlage staat belangrijke informatie over de start van het nieuwe schooljaar. Ieder jaar starten we normaliter met een informatieavond. I.v.m. de Coronaperiode zijn wij genoodzaakt om de informatie over groep 4A digitaal met u te delen. De samenvatting in de bijlage staat ook vermeld in Social Schools. 

Hopende u met deze samenvatting voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bob Petiet
John van Reenen
Daniëlle Jongmans

Samenwerkende partijen