Ook in het schooljaar 2020-2021 hebben we weer een leerlingenraad. Uit elke groep 5, 6, 7 en 8 is een vertegenwoordiger gekozen. We vergaderen elke twee maanden. Op de foto zien we Jules, Philippine, Tibbe, Kick (voorzitter), Juliette en Sergio. Niet op de foto: Jasmijn en Emma (secretaris).Notulen leerlingenraad 3-9-2020.pdf

Notulen leerlingenraad_ 5 november.pdf

Notulen-leeringenraad-4 maart.pdf

Notulen leerlingenraad 15-04-2021.docx

Samenwerkende partijen