Ook in het schooljaar 2021-2022 hebben we weer een leerlingenraad. Uit elke groep 5, 6, 7 en 8  is een vertegenwoordiger gekozen. We vergaderen elke twee maanden. Op de foto zien we Ariana, Nelma en Laurien, Kasper, Kasper, Coralie, Job (secretaris) en Just (voorzitter). Niet op de foto: Wieger.
Ze hebben er zin in en hebben goede plannen!Leerlingenraad formulier vergadering 1 23-09-2021.pdf

Notulen leerlingenraad 3-9-2020.pdf

Notulen leerlingenraad_ 5 november.pdf

Notulen-leeringenraad-4 maart.pdf

Notulen leerlingenraad 15-04-2021.docx

Samenwerkende partijen