In de week van 18 september 2023 hebben de groepen 5 t/m 8 de leerlingenraad 2023 – 2024 gekozen. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

 

Boven van links naar rechts: Valerie (gr.6a), Ella (gr. 7b), Sam (gr. 5b), Beer (gr. 8a), Lucas (gr.6b), Marcus (gr.7a);

Staand van links naar rechts: Florentijn (gr. 8b), Thijmen (gr. 5a). 

(NB: foto is geplaatst met expliciete AVG toestemming van de ouders.)

Onze leerlingenraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Ze denken mee over allerlei zaken binnen school. Op de volgende data wordt er vergaderd, van 14.05 tot ongeveer 14.45 uur:

<i

Dinsdag 26 september 2-23 

Dinsdag 3 oktober 2023

Dinsdag 12 december 2023

Dinsdag 13 februari 2024

Dinsdag 16 april 2024

Dinsdag 18 juni 2024.

 

Op 3 oktober 2023 kiezen de leerlingen een voorzitter en secretaris. Ideeën voor de leerlingenraad en kopij voor de schoolkrant kunnen in de bus op het hoofdgebouw worden gedaan, bij de ingang bij het schoolplein.

Samenwerkende partijen