In de week van 18 september 2023 hebben de groepen 5 t/m 8 de leerlingenraad 2023 – 2024 gekozen. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

 

Boven van links naar rechts: Valerie (gr.6a), Ella (gr. 7b), Sam (gr. 5b), Beer (gr. 8a), Lucas (gr.6b), Marcus (gr.7a);

 2024.

 

Op 3 oktober 2023 kiezen de leerlingen een voorzitter en secretaris. Ideeën voor de leerlingenraad en kopij voor de schoolkrant kunnen in de bus op het hoofdgebouw worden gedaan, bij de ingang bij het schoolplein.

Samenwerkende partijen