Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Notulen leerlingenraad    

Notulen 3 september 2020

Notulen leerlingenraad 3-9-2020.pdf

 Notulen 16 januari 2020

leerlingenraadvergadering 16 januari 2020.pdf

 Notulen 14 november 2019

Vergadering 2.pdf

 Notulen leerlingenraad 12 september 2019

De eerste leerlingenraadvergadering.pdf

 Notulen 20 juni 2019

NOTULEN LEERLINGENRAAD 20 juni 2019.pdf

 Notulen 28 maart 2019

LEERLINGENRAAD 28 Maart.pdf  

Notulen leerlingenraad 20 september

De komende vergader data is op 29 november.de punten waren duurzaamheid toen zeiden ze met licht uit gordijnen omhoog en de verwarming uit/
Auke agenda’s uitdelen of doorsturen 
/meer prullenbakken plaatsen voor het milieu /En de schoolkrant enquête voor de klas dan moeten ze stemmen voor of tegen /de leerlingredactie / Weekpotje of we een ander goeddoel kiezen ?/ Floor gaat ander moeder vragen of ze mee mag naar de ouderraad /Muziek lessen /we hebben nog die brievenbus tegen pesten /de luchtverfrisser voor de wc’s /De toiletten controleren  op 28 september 7 en8 doen 5en6 en de Egelantier en bij de kleuters kijken en5en6 doen de kleuters van het hoofdgebouw / Auke moet de bekers verzamelen en die dag nog uitrijken /we dachten nog aan de gymwc’s dat die schoner moeten en de geur van de kleedkamers en de tekening van ons zelf die we moeten inleveren voor 5 oktober. 

Groetjes Aafje de secretaris

 


Notulen vergadering leerlingenraad

maandag 26 maart 2018

 

Aanwezig: Jet, Rein, Tirza, Luuk, Michiel, Caitlin en Ida

Afwezig: Bloom

 

Punten:

 

1.   Weekpotje

-Jet en Rein maken de affiches voor de dierenambulance.

 

2.   Kraampje leerlingenraad themamarkt

-Ida en Bloom maken een poster wat de leerlingenraad precies doet.

-Jet en Rein maken een poster wie er in de leerlingenraad zit (met foto’s)

-Om de beurt gaat er iemand achter het kraampje zitten. Ida maakt daar een schema van zodra het programma boekje er is.

- Posters van de goede doelen.

Dierenambulance: Jet en Rein

Kansarme kinderen: Bloom en Caitlin

 

3.   -Tirza, Bloom en Caitlin maken een enquete over Sinterklaas en over het kerstdiner. Ze vragen wat de kinderen er van vonden: Te lang, te kort enz.

 

   Dit moet voor de meivakantie af.

 

Volgende vergadering is op maandag 23 april

 


Notulen vergadering leerlingenraad

Maandag 5 Februari 2018

 

Aanwezig: Luuk, Jet, Rein, Michiel, Caitlin en Ida

Afwezig: Tirza en Bloom

 

Punten:

1.weekpotje:

Jet, Rein en Luuk maken de affiches voor het weekpotje voor de groepen 1 t/m 4. Goede doel: dierenambulance.

Michiel en Caitlin maken de affiches voor de groepen 5 t/m 8

Goede doel: Stichting Kansarme Kinderen In Nederland.

 

Bloom en Ida gaan op 12 Februari om 11 uur langs de klassen om te vertellen over de nieuw gekozen doelen.

 

2.Rein, Jet, Luuk, Michiel en Tirza gaan bij de groepen 3 en 4 langs voor de wc prijzen. Rein regelt de bekers bij juf Elles.

 

3. Rein, Jet en Tirza maken een afspraak met meester Frank om te praten over de voetbalpalen, of de prikkelbosjes weg mogen en over de schoolkrant hoe dat verder gaat.

 

4. Tirza en Bloom maken de enquete over Sinterklaas en over het kerstdiner. Ze vragen wat de kinderen er van vonden: te lang te kort precies goed enz.

 

Volgende vergadering is op donderdag 26 Maart.

 


notulen leerlingenraad 27 nov. 2017.pdf


NOTULEN LEERLINGENRAAD

De nieuwe leerlingenraad 2017/2018:

Ida 8b vz. ,Bloom 8a secr. ,Caitlin 7a ,Michiel 7b ,Tirza 6a ,Luuk 6b ,Rein 5a ,Jet 5b

Notulen van 25-09-2017

De vergaderingen: MAANDAG 27 nov.

29 jan.

26 maart

28 mei

Afscheid 9 juli

o Woensdagpotje

o Word weekpotje (dus je kan er de hele week geld in stoppen.)

o Nieuwe doelen: Kika en WNF

WNF is voor de groepen 1 t/m 4

Kika is voor de groepen 5 t/m 8

o Zorgen voor meer interesse in het weekpotje.

1. A4 aan elk kind.

2. Een paar grote posters.

o Ida en Caitlin zorgen voor de achterkant van het A4

+ Kika knuffel ofzo.

o Schoolkrant ideeën

o Weer op papier

o Dunner boekje

o In het boekje moppen, strips, puzzels, weetjes ( van de school ), rubriek.

o Minder tekeningen van iedere klas.

o Wc’s

o Iedere maand checken : Onderbouw checkt boven

Bovenbouw checkt onder

o Nieuwe posters maken, Ida en Bloom gaan om 8:45 de klassen rond.

o Ook de Egelantier doet vanaf nu mee met het systeem, dus er moeten nieuwe bekers komen voor de Egelantier.

o Voetbal

o Een rooster voor elke klas. Luuk regelt dat.

De leerlingenraad kan het doel om meer fietsenrekken te plaatsen al afvinken. Er zijn namelijk aan de kant van de kleuters nog meer fietsenrekken geplaatst, zodat er meer ruimte is.

Datum: dinsdag 28 maart 2017

Aanwezig: Tirza (5a), Luuk (5b), Jasper (6a), Caitlin (6b), Bloom (7a), Ida (7b), Carmen secretaris(8a),

Victor voorzitter (8b), meester Paul (8b) , meester Meep (4a) en meester Frank.

Afwezig: -

Opening

Victor opent de vergadering. Het doel van de vergadering was om onze ideeën uit de vorige vergadering met meester Frank te bespreken.

Idee 1: Voetballen op het grasveld voor de school (Fabritiuslocatie)

Dit kan niet doorgaan omdat het grasveld lelijk zal worden door het voetballen.

Idee 2: Lessen buiten houden

Dit kan voor vakken zoals aardrijkskunde en biologie, maar niet voor rekenen en taal. Als we naar bijvoorbeeld het bos willen, moeten er ouders mee. Buiten mag er wel geluncht worden. Ook kan er met gym meer naar buiten worden gegaan.

11 april is de Nationale Buitenlesdag.

Idee 3: Meer fietsenrekken (Fabritiuslocatie)

Er zijn 87 rekken en er zijn gemiddeld 105 fietsen per dag. Meester Frank gaat kijken of er meer fietsenrekken kunnen komen en waar die geplaatst gaan worden.

Idee 4: Meer ballen om mee te voetballen

Op de ballen die er nu zijn wordt de groepsnaam geschreven zodat ze niet meer kunnen worden afgepakt.

Idee 5: 10-Minutengesprek met het kind erbij

Meester Frank gaat kijken of er meer kinderen zijn die dit willen. Er wordt ook gekeken of het mogelijk is dat de meester of juf alleen met het kind het rapport bespreekt.

Idee 6: Een groot goal (Fabritiuslocatie)

Dit gaat niet door. De oplossing is om met de bestaand boom en een slagbalpaal een extra goal te maken. Meester Paul schrijft een mail naar de andere leerkrachten om te zeggen dat de paal er kan blijven staan en niet terug hoeft naar de gymzaal.

Idee 7: Meer rekening houden met allergieën en vegetariërs bij schoolfeesten

Met allergieën kan geen rekening worden gehouden. Met vegetariërs zal dit voortaan wel gebeuren.

Idee 8: Meer verlichting bij feesten.

Bij het volgende feest komt er meer verlichting zodat het niet meer zo donker is. Notulen leerlingenraad 28 maart 2017 2

Overige punten:

De WC-actie

De WC-actie is een groot succes. De bovenverdieping controleert de benedenverdieping en andersom. De eerste keer is gewonnen door klas 6B en de meisjes van 7A. Er is een slot kapot bij de meisjes. Deze zal gemaakt worden. Bij een van de jongens WC’s is geen WC-bril. Dit zal ook geregeld worden. Meester Alex zal de waterputje vullen als deze stinken. De luchtverfrissers hangen maar moeten worden bijgevuld.

Voetbalrooster

Het voetbalrooster klopte niet. Er was wel een nieuwe gemaakt, maar deze was nog niet opgehangen.

Lerarenbespreking

Op 11 mei is er een lerarenbespreking. Carmen, Ida en Bloom gaan dan mee om te vertellen over de buitenlessen.

Knikkers

Er wordt veel geknikkerd op het plein. Soms worden er knikkers gestolen. Iedereen moet goed op z’n eigen knikkers passen.

Duur van de lunch

Sommige kinderen vinden de duur van de lunch te lang, anderen te kort. Dus het blijft zoals het is.

Inklapglijbaan

Een nieuw idee is om een inklapglijbaan voor de kleuters te regelen zodat ze in de zandbak kunnen glijden. We gaan kijken waar we het geld vandaan kunnen halen en hoe we dat kunnen regelen.

Kinderraad en kinderburgemeester

Meester Meep geeft nog aan dat de gemeente Hilversum leerlingen uit groep 7 uitnodigt om mee te beslissen in de vorm van een kinderraad en kinderburgemeester.

De volgende leerlingenraad

Om 15.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende leerlingenraad is op 30 mei om 14.15 uur.

 

NOTULEN LEERLINGENRAAD

Datum: dinsdag 31 januari 2017

Aanwezig: Tirza (5a), Luuk (5b), Jasper (6a), Caitlin (6b), Bloom (7a), Ida (7b), Carmen (8a),

Victor (8b), meester Paul (8b) en meester Meep (4a)

Afwezig: -

Opening

Meester Paul opende de vergadering. Het eerste wat moest gebeuren was het kiezen van een voorzitter en een secretaris.

Stemming

Door middel van stemming werd Victor gekozen tot voorzitter en Carmen tot secretaris. Na de stemming zijn de onderstaande punten besproken die in een eerdere bijeenkomst (24 januari) al waren genoemd.

Schone WC’s

Alle leden van de leerlingenraad zijn het erover eens dat de wc’s op school schoner moeten zijn. De leerlingenraad heeft hiervoor de volgende ideeën:

1. Luchtverfrissers in de wc’s.

2. Regels over het gebruik van de wc’s ophangen.

3. Bordjes ophangen: handen wassen.

4. Betere riolering.

5. Zelfreinigende wc-bril.

6. Iedere groep een eigen wc.

7. Ventilatoren in de wc’s.

8. Posters met regels.

9. Prijs voor de schoonste wc: de wc-prijs.

De volgende ideeën zullen worden uitgevoerd:

1. Posters met regels: per groep 2 posters, 1 voor de jongens en 1 voor de meisjes.

2. Iedere groep een eigen toilet.

3. Prijs voor de schoonste wc.

Pauzes

De leerlingenraad vindt dat er meer speelmogelijkheden moeten komen in de pauzes. Ideeën hiervoor zijn:

1. Meer ballen (nu zijn er 2 voor alle groepen).

2. Grotere goals.

3. Nieuw voetbalrooster.

4. Voetballen op het grasveld voor school.

Deze vier willen we allemaal uitvoeren.

Andere plannen

Daarnaast hebben we nog wat andere dingen die we willen uitvoeren:

1. Bij feesten meer verlichting.

2. Bij feesten meer rekening houden met mensen die een allergie hebben of vegetariër zijn.

3. Meer fietsenstallingen.

4. Lessen buiten geven.

5. Ergens heen met gym bijv. een volleybalveld.

6. Het 10-minutengesprek met het kind erbij.

Uitvoering van de acties

Alle kinderen van de leerlingenraad gaan de klassen rond op woensdag 15 februari om 8.30 uur om te vertellen wat we gaan doen en om te vertellen dat iedere klas een poster gaat maken voor z’n eigen toilet.

De volgende leerlingenraad

Om 15.15 uur sluit de voorzitter de vergadering.

De volgende leerlingenraad is op dinsdag 28 maart om 14.15 uur. Met de volgende leerlingenraad komt meester Frank meepraten om te kijken in hoeverre de plannen uitgevoerd kunnen worden.

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl